Show simple item record

dc.contributor.advisorAnthun, Kirsti Sarheim
dc.contributor.authorJohannessen, Rikke
dc.contributor.authorKahrs, Eva Isabel
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:05Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613237
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Å fremme arbeidsdeltakelse for autister. Hvilke faktorer må til? Bakgrunnsinfo: Det er mange personer innenfor autismespektertilstand (AST) som har utfordringer med sysselsetting og arbeidsdeltakelse. Vi ønsker å se nærmere på hvilke faktorer som fremmer arbeidsdeltakelse for personer innenfor AST. Det er benyttet den teoretiske modellen Person-Environment-Occupation (PEO) for å diskutere funn i forhold til studier relevante for problemstillingen. Metode: Metoden som er blitt benyttet i denne besvarelsen er et litteraturstudie. Det er benyttet funn fra syv vitenskapelige artikler for å finne svar på problemstillingen. Resultat: Studiene viser til flere faktorer som fremmer arbeidsdeltakelse for personer innenfor AST. De mest gjentagende resultatene i flere av studiene er: Tilrettelegging av fysiske omgivelser, struktur og rutiner, inkluderende arbeidsmiljø, forståelse og kunnskap om diagnose og personlighet (person og personlige forhold) i forhold til jobb. Konklusjon: Hovedfaktorene som fremmer arbeidsdeltakelse er motivasjon, sosialt samhold og selvstendighet, struktur og rutiner i arbeidsoppgavene og gode kommunikasjonsstrategier, støtte fra andre, arbeidsmiljø og tilrettelegging av fysiske omgivelser. Det er sentralt å se på det dynamiske samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Ved å tilrettelegge en eller flere av aspektene i PEO vil det være med på å fremme arbeidsdeltakelse for personer innenfor AST. Det er lite forskning innen fagområdet, og det anbefales derfor mer forskning. Nøkkelord: Autisme, arbeidsdeltakelse, sysselsetting, barrierer
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ fremme arbeidsdeltakelse for autister. Hvilke faktorer må til?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record