Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKravdal, Torbjørn
dc.contributor.authorBjarke, Håvard.
dc.contributor.authorDybvik, Alexander.
dc.contributor.authorGrave, Aasmund
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:19Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613159
dc.description.abstractDigitalisering er i sterk vekst i BAE-bransjen, og med digitaliseringen kommer ny teknologi. Vi har i denne oppgaven hatt som mål å utforske BAE-bransjens forhold til XR teknologi. Med fokus på hva som skal til for å implementere teknologien på en større skala og hva som står i veien for det. For å finne ut av dette har vi gjennomført en runde med semikonstruerte intervjuer med nøkkelpersoner i bransjen som har god kjentskap til teknologien, og hvilke bruksområder den kan ha på byggeplassen. For å presisere hva vi ville finne ut av satte vi opp tre forskningsspørsmål. Disse er: «Hvilke fordeler kan XR gi i BAE-bransjen?», «Hvilke aktører på byggeplassen benytter seg av XR og hvem kan få bruk for det?», og «Hvilke utfordringer erfarer intervjuobjektene ved implementering av XR?». I denne oppgaven konkluderer vi at XR teknologi har stort potensiale i BAE-bransjen, men at det er noen store faktorer som gjør det vanskelig å implementere på stor skala. Vi utreder hva disse faktorene er og hva intervjuobjektene mener er mulighetene til teknologien.
dc.description.abstractDigitalization is a growing subject in the AEC-industry and with it comes new technology. The purpose of this paper is to explore the AEC-industry’s relationship to XR technology, with a focus on what is needed to implement the technology at a larger scale and what the current problems with the technology are. As well as exploring the possible usecases for XR technology in the AEC-industry. In this paper we set up Three research questions, “What are the advantages with using XR technology in the AEC-industry”, “Which personnel at the construction site are using XR technology and who could use it”, and “Which barriers are in the way of implementing XR in the AEC-industry”. To answer these questions, we performed a round of semi-constructed interviews of key personnel in the AEC-industry with good knowledge of XR technology and its usecases at a construction site. In this paper we concluded that XR technology has a great potential in the AEC-industry but that there are some barriers that needs to be overcome before it can be implemented at a large scale. We investigate what these barriers are and what the interviewee’s think the possibilities of the technology are.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn kvalitativ undersøkelse av anleggsbransjens forhold til XR teknologi
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel