Show simple item record

dc.contributor.advisorEgenes, Jan Steinar
dc.contributor.authorZalimaite-furulund, Rima
dc.contributor.authorSkofterød, Casper Andre
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:17Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613157
dc.description.abstract¤ Formålet med oppgaven er å svare på forskningsspørsmålet gjennom å undersøke alle ledd fra konstruksjon (modultegning) til produksjon av ferdig produkt før og etter anskaffelse av robotisert anlegg i Moelven Byggmodul AS. Det skal også undersøkes om effektiviteten øker ved hjelp av god flyt og godt grensesnitt (kommunikasjon) mellom alle ledd. Forskningsspørsmålet er: Har produksjonen i Moelven Byggmodul AS blitt mer effektivt etter anskaffelse av robotisert anlegg? ¤ Oppgaven er i hovedsak en kvalitativ studie. ¤ Resultatet av oppgaven viser at utfordringene i prosessen begynte med selve omstillingsperioden, når forandringene måtte tilpasses for folk som jobber i alle ledd. Det ble innført nye ledd som ikke fantes fra før og det ble behov for ny kompetanse. Mange forandringer har oppstått i konstruksjons- og produksjonsdelen som følge av overgangen. Manglende kommunikasjon (grensesnitt) mellom konstruksjon og produksjon gjør det umulig å levere et vellykket produkt. Mer nøyaktig kommunikasjon mellom systemene blir enda viktigere i tiden fremover enn det har vært før. Det har blitt flere ledd som må kommunisere feilfritt for å oppnå et sluttprodukt som utfyller NS kravene, samt kundenes forventninger. Etter undersøkelsen så langt har det blitt konkludert at teoretisk sett vil konstruksjon og produksjon bli mer effektivt totalt sett, men at dette ikke nødvendigvis er tilfelle i alle separate ledd. Det trengs derimot mer tid før man kan fastslå om effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten øker som følge av robotiseringen.
dc.description.abstract¤ The purpose of the assignment has been to examine all parts of the process from construction (modular drawing) to assembly of the finished product before and after the acquisition of automated facilities in Moelven Byggmodul AS. The assignment will compare how it was before and after industrialization. To investigate whether efficiency increases by means of good flow and good interface (communication) between all parts of the process. The research question is: Has the production in Moelven Byggmodul AS become more efficient after the acquisition of robotized facilities? ¤ The thesis is mainly a qualitative study. ¤ The result of the assignment shows that the challenges in the process began in the transition period, when the changes had to be adapted by people who work at all the different levels. New work assignments were introduced that were not previously present, and new expertise was needed. A lot of changes have occurred in the construction and production part as a result of the transition. Lack of communication (interface) between construction and production makes it impossible to deliver a successful product. More accurate communication between the systems becomes even more important going forward than it has ever been before. More parts of the process have been introduced that needs to communicate flawlessly in order to fulfill the requirements in NS, aswell as the customers’ expectations. After the survey, it has been concluded that overall efficiency and productivity are increasing, but this is not necessarily the case for all separate stages of the process. However, more time is needed before one can determine whether efficiency, productivity and quality has increased as a result of the robotization.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKonstruksjonsutvikling for byggmoduler: utviklingsanalyse av konstruksjon og produksjon etter overgang fra manuell til robotisert produksjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record