Show simple item record

dc.contributor.advisorOnstein, Erling
dc.contributor.authorThorsen, Jonas
dc.contributor.authorOlavesen, Anders
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:08Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613145
dc.description.abstractI digitale samferdselsprosjekter leveres data mellom ulike aktører, der utvekslingen foregår på mange ulike formater. En direkte konsekvens av dette er data- og informasjonstap, noe som medfører mye ekstraarbeid. Bygg- og anleggsbransjen savner derfor gode åpne formater for deling av data. På bakgrunn av dette har vi sett på om GML har mulighet til å være et fullverdig utvekslingsformat gjennom hele prosjektfasen, og spesielt rettet mot stikningsformål. Kvalitativ metode er brukt for å innhente erfaringer og informasjon fra tre ulike fagområder. I tillegg er det gjennomført et eget testprosjekt med hensikt å teste formatet i deler av prosjektfasen. På bakgrunn av disse undersøkelsene har vi besvart problemstillingen, «Kan bruk av GML utvekslingsformat legge til rette for å effektivisere stikningen i samferdselsprosjekter» med følgende resultat: Ja, men det forutsetter: ➢ Implementering i programvare og utstyr. ➢ Standardiserte regler for informasjonsutveksling. ➢ God struktur og intuitive løsninger.
dc.description.abstractAbstract In digital infrastructure projects, data is delivered between different instances, where the exchange takes place in many different formats. A direct consequence of this is data and information loss, which entails a lot of extra work. The infrastructure industry therefore lacks good open formats for data sharing. Based on this, we have looked at whether GML has the opportunity to be a completely exchange format throughout the project phase, and especially for surveying purposes. Qualitative method is used to obtain experiences and information from three different subject areas. In addition, a separate test project has been carried out with the intention of testing the format in parts of the project phase. Based on our research, we have answered the issue, "Can use of GML exchange format facilitate the efficiency for surveying in infrastructure projects" with the following result: Yes, but it requires: ➢ Implementation in software and equipment. ➢ Standardized rules for information exchange. ➢ Good structure and intuitive solutions.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKan bruk av GML utvekslingsformat legge til rette for å effektivisere stikningen i samferdselsprosjekter?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record