Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHuang, Lizhen
dc.contributor.authorNilsen, Thomas Thauland
dc.contributor.authorMiftari, Atdhe
dc.contributor.authorMjelde, Øyvind Brakvatne
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:06Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613142
dc.description.abstractSammendrag. Formålet; Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med Betonmast Innlandet AS. Det har blitt utarbeidet en livsløpsanalyse (LCA) av deres nye skolebygg i massivtre på Ydalir i Elverum. Massivtreelementene som er tatt i bruk blir produsert i Østerrike og det er ønskelig å finne ut hvilken påvirkning transport har på det totale utslippet, samtidig ønsker vi å avdekke eventuelle «hotspots». Vi vil også se på resultatene i lys av å bruke spesifikke- og generelle data, dette for å kunne se avvik og likheter ved de to ulike datakildene. Resultatene funnet i denne rapporten kan brukes til å kartlegge de ulike miljøpåvirkningene til materialene, samt fungere som en referanse ved sammenlikning av andre bygg. Metode; Oppgaven bygger på ISO 14040/44 standarden. Livsløpsanalysen vil begrense seg fra «vugge til port», fra råvare til ferdigstilte materialer som ankommer byggeplassen. Den funksjonelle enheten er definert som ‘Ydalir-skole, med totalt 3 etasjer, tilhørende påbygg og plass til ca. 350 elever. Totalt 6000 m2, med tanke på A1-A4, etter TEK 17’. De tilhørende spesifikke dataene til prosjektet ble hentet ut fra BIM-modeller, samt korrespondanse med aktuelle aktører. For mer generelle data baserer disse seg på eksisterende data i SimaPro sin database. Det vil si at studien er en kombinasjon av BIM-modeller og LCA. Resultat og konklusjon; Analysen baserer seg på karbonlagring i treverk. Det er derfor ikke overraskende at klimagassutslippet går i minus. Det totale klimagassutslippet blir -542 tonn CO2-ekvivalent. Transporten fra Østerrike viser seg å være en viktig variabel i dette regnskapet. Transporten ble beregnet med alle transportetapper i grunn, og vi kan derfor ikke presentere noe isolert data på kun transporten av massivtre. Totalt sett bidro transport med 25,8 % av klimagassutslippene. I følsomhetsanalysen ble transporten undersøkt og sammenliknet med transport fra Splitkon AS sin nye massivtrefabrikk på Åmot. Analysen resulterte i en halvering av klimagassutslippene ved å transportere fra Åmot, kontra Ybbs.
dc.description.abstractPurpose; This paper was requested by Betonmast Innlandet AS. It consists of a life cycle assessment (LCA) of their new project, a school-building made primarily with cross-laminated-timber (CLT). The CLT in question is manufactured in Austria, then transported to Elverum. It is therefore requested to evaluate the environmental impact of the transport, aswell as identify “hotspots”. This paper also aims to assess the difference in results when using specific- and generic data. The results produced in this paper could be used to identify the different environmental impacts of the different materials and for uses in further studies. Method; This life cycle assessment follows the ISO 14040/44 standard. The LCA will limit itself “from cradle to gate”, i.e. from raw-material to the point of arrival as finished products at the construction site. The functional unit of this study is defined as ‘6000 square meter of school-building, considering A1-A4 “cradle to construction gate”, following TEK 17’. The specific data used in this study was gathered from BIM models, as well as correspondence with different contributors to the construction and manufacturing. The generic data is based upon the existing database of SimaPro. Thus, the study is the combination of BIM model. Results and discussion; This study bases its results on carbon storage in timber. It is therefore to no surprise that the total emission of climate gasses is in the negative. The total climate gas emissions results in negative 542 ton CO2- equivalent. The transport of the CLT ends up being an important factor in the calculations. The transport is calculated in total, and therefore we cannot present any isolated data for the transport of CLT alone. In total, the transport as a whole contributed 25,8 % to the emission of climate gasses. Although a sensitivity analysis was conducted on the transport by assessing the impacts based on transportation to a new CLT-manufacturer in Åmot, Splitkon AS. This analysis shows that the emissions is cut in half by transporting the CLT from this new fabric.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLivsløpsanalyse av Ydalir Skole
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel