Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKrigsvoll, Guri
dc.contributor.authorDaving, Fredrik J. Lorentzen, Simon J.
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:03Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613139
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg Sørbyen studenthjem som forskningsobjekt. Målet med oppgaven er å undersøke om det er mulig å dekke hele energibehovet til bygget med fornybar energi. Det skal brukes en kombinasjon av fjernvarme, vind og solenergi for å dekke behovet for oppvarming og strømforbruk, i tillegg til at det sees på mulighetene for energilagring. Det ble valgt å se på denne problemstillingen fordi mye av fokuset i dagens samfunn ligger på at nye bygg skal være miljøvennlige, og det er lett at eldre bygg blir glemt. For å gjøre målet mer oppnåelig blir det som et forprosjekt utforsket hva som må til for at bygget skal møte standarden for passivhus satt i NS3700. Etter den tenkte renoveringen blir et nytt energibehov beregnet, og deretter undersøkes det hvordan behovet kan dekkes med fornybar energi. Det utvikles en innovativ ide som går ut på å kombinere vindturbiner og solcellepaneler i en stor kraftpergola på taket av bygningen. Pergolaen har solcellepaneler på oversiden, mens konstruksjonen åpner for muligheten å konstruere en vindtunnel under som gjør det gunstig med vindturbiner. Videre sees det på diverse resultater som kommer av produksjonen, eksempelvis besparelsen i kroner og utslipp. Resultatet av denne undersøkelsen indikerer at det er teoretisk mulig og vil føre til mange fordeler, men det er også mange komplikasjoner som må undersøkes nærmere
dc.description.abstractIn this bachelor thesis, Sørbyen dormitory is the object of research. The objective of this assignment is to verify the possibilities of supplying the building´s entire energy demand with renewable energy. A combination of district heating, wind and solar energy will be implemented to satisfy the demands of heat and electricity. This research question were chosen because of the focus on new buildings being environmental friendly, causing the older ones to be overlooked. To facilitate the objective of the assignment, a feasibility study is conducted which aims to examine the necessary measures for the dormitory to meet the standards specified in NS3700 regarding passive houses. After this hypothetical renovation a new energy demand is calculated, and then the required renewable measures that has to be implemented to meet this demand will be investigated. An innovative solution will be developed which involves a power pergola on top of the building that is provided with wind turbines and solar panels. The pergola has solar panels on its upper side while the construction opens up for the possibility to construct a wind tunnel beneath it which makes it convenient for wind turbines. Furthermore the various results the electricity production leads to are analysed, for example the economical benefits and the decrease of emission. The result of this assignment indicates that the project is theoretically possible and leads to many benefits but there are a lot of complications that comes along with it which needs to be examined further.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEt mer miljøvennlig studentbygg
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel