Show simple item record

dc.contributor.advisorStadheim, Astrid
dc.contributor.authorSyversen, Isolde Louise Grønlund
dc.contributor.authorHaug, Linn Therese Håkonsen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:02Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613138
dc.description.abstractI forbindelse med Haug - Seut prosjektet har det blitt utarbeidet en områdestabilitetsrapport for Bane NOR som denne bacheloroppgaven har til hensikt å etterprøve. Bacheloroppgaven har utført en områdestabilitetsvurdering på strekningen mellom Haug og Råde jernbanestasjon. Vurderingen er strukturert i henhold til «NVEs Veileder nr. 7-2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred», der resultatene er basert på en vurdering av kartgrunnlag, grunnundersøkelser og befaring. Resultatene som har blitt utarbeidet viser at det er tre faresoner med middels faregrad og et aktsomhetsområde på strekningen. Den eksisterende områdestabilitetsrapporten har på samme område markert fire faresoner med middels faregrad. Bacheloroppgaven viser vurderte områder i motsetning til områdestabilitetsrapporten som kun viser faresonene. Vi har konkludert med at det i stor grad er samsvar med gjennomføringen av vår vurdering og områdestabilitetsrapporten. Ulikhetene som fremkommer av resultatene er antall faresoner og grundigere dokumentasjon for valg av område. Dette kan skylles ulik tilgang på datamateriale og noe forskjell i tolkning av sprøbruddmateriale.
dc.description.abstractIn conjunction with the Haug – Seut project there has been compiled an area stability report for The Norwegian Railroad Company. The aim of this bachelor thesis is to examine and evaluate this report. The bachelor thesis has completed an evaluation of stability in an area between Haug and the train station of Råde. The evaluation is structured according to «NVEs supervisor nr. 7-2014: Security against landslides in quick clay”. The results are based on an estimation of mapped data, ground conditions and field inspections. The presented results reveal three danger zones within the classification level of medium danger. In addition, one zone classifies as a caution zone. The area stability report examined has marked four danger zones with a classification level of medium danger in the same area. This bachelor thesis presents all areas investigated, whilst the area stability report includes the danger zones exclusively. The thesis concludes that the results from the area stability report complies with the analysis performed in this thesis. The analysis included in the thesis is performed in a more detailed manner, thus discrepancies appear in the number of danger zones. The suggested reasons behind these discrepancies are different data access and separate interpretations of brittle clay.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOmrådestabilitet i sprøbruddmateriale
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record