Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Fred
dc.contributor.authorPedersen, Aron Skarabot
dc.contributor.authorSkjærbekk, Kennet
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:01Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613137
dc.description.abstractI de senere årene har det vist seg at klimautfordringene blir stadig større, og det forventes en økning av nedbør i form av hyppighet og intensitet. Nedbør er en svært viktig faktor når man skal dimensjonere en veg, men også når vegen skal driftes og vedlikeholdes. Økt nedbør gir store konsekvenser for mye av dagens aldrende drenssystem, som ble dimensjonert på en tid hvor grunnlaget og metodene var dårligere enn de som finnes i dag. Stengte veger som følge av flom og erosjon er et stadig tilbakevendende problem. Dette gir store samfunnskostnader og ulemper. I denne oppgaven er det valgt fylkesveg 536 i Elverum kommune for å vurdere og evaluere om gjennomløpene for vann er i stand til å håndtere vannmengden vi kan forvente oss i fremtiden. For de fire gjennomløpene som leder vassdrag gjennom vegen er det foretatt flomberegninger med fire forskjellige metoder. Metodene som har blitt brukt er nasjonalt formelverk for små nedbørfelt, den rasjonelle metoden, PQRUT-metoden og flomfrekvensanalyse. Resultatet fra flomberegningene viser at alle gjennomløpene som leder vassdrag gjennom vegen er betydelig underdimensjonert. Det viser seg også at ingen stikkrenner eller kulverter i studieområdet oppfyller dagens krav i Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging
dc.description.abstractDue to climate changes there will be an increase in precipitation, also precipitation pattern in form of intensity and frequency. Precipitation is one of the most important factors in road building, but also an important factor in operation and maintenance. Many roads in Norway have old drainage systems, which were built on an old basis and method. Increase in precipitation is already known to have big consequences for roads, as we see an increase in flood and closing of roads that costs the state millions every year. We believe that this problem will be increasingly focused on in the time that comes. To investigate this issue, we have chosen a road in Elverum municipality to control and evaluate the sizing of the culverts. To do this we have done flood calculations on four different culverts, with four different methods on every culvert. The methods that have been used are the rational equation, NIFS-formulas, PQRUT-method and flood frequency analysis. The result show that every culvert on the road is undersized according to the guidelines made by the Norwegian Public Roads Administration, and according to flood calculations. We believe that this road is comparable to many other roads in Norway that were built on the same time, and we expect to see an increase in flooding of roads in the time that comes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKlimatiske utfordringer knyttet til dimensjonering av stikkrenner og kulverter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record