Show simple item record

dc.contributor.advisorØverseth, Kari Oline
dc.contributor.advisorSvendsen, Øyvar
dc.contributor.authorAmlien, Even
dc.contributor.authorHerlofsen, Stian Norum
dc.contributor.authorMøller, Martin Bolin
dc.contributor.authorVammeli, Kristoffer-Didrik Rossvik
dc.date.accessioned2019-09-06T14:01:50Z
dc.date.available2019-09-06T14:01:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613126
dc.description.abstractHensikten med dette prosjektet har vært å utvikle et nytt bindingssystem til Forsvarets ski i samarbeid med Rottefella AS, som tilbyr økt sikkerhet og brukervennlighet. Utviklingsarbeidet er basert på Bryan Lawson’s fem steg for produktutvikling og kreativt arbeid. Arbeidet ble utført med tilpassede modifikasjoner, derav disse fem holdepunktene; søke innsikt, forberedelse, rugeperioden, videreutvikling og verifisering. Et viktig moment fra starten av, har vært å kunne gjennomføre en egen design- og utviklingsprosess, fra idé til ferdig løsning. Konseptet for løsningsforslaget bygger på en fremre og en bakre del. Delene har som formål å sammen representere et bindingssystem med tre hovedfunksjoner; fri hæl i flatt lende, fri hæl med hælløfter i oppoverbakker og låst hæl i nedoverbakker. Gjennom grundig og strukturert arbeid har prosjektgruppen tatt gjennomtenkte valg og beslutninger, som har påvirket endelig løsning.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis has been to develop a new ski binding system for the Norwegian Armed Forces in collaboration with Rottefella AS, which offers enhanced security and usability. The development is based on Bryan Lawson's five stages of product development and creative work. The work was conducted with custom modifications, hence these five bases; seek insight, preparation, incubation period, further development and verification. An important element from the start has been to be able to carry out a separate design and development process, from idea to finished solution. The concept of the solution is based on the front and rear parts. Together, these parts are intended to represent a binding system with three main functions; free heel in flat terrain, free heel with a heel lifter uphill and locked heel downhill. Through thorough and structured work, the project made thoughtful choices and decisions, which have affected the final solution.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNytt bindingssystem til Forsvarets ski i samarbeid med Rottefella AS.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record