Show simple item record

dc.contributor.advisorAndras Ladai og Rune Strand Ødegård
dc.contributor.authorAase Vilde Follinglo og Sigrid Klakken
dc.date.accessioned2019-09-06T14:01:44Z
dc.date.available2019-09-06T14:01:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613116
dc.description.abstractHovedmålet i oppgaven er «Hva er effektivitets forskjell mellom en amatørdrone (Dji) og en profesjonell drone (Wingtra)?» Oppgaven er gjennomført som en casestudie. Oppgaven tar for seg dronene i sin helhet og viser en sammenligning på grunnlag av flere delmål innen problemstillingen. Sammen med de eksterne veilederne fra Statens Vegvesen ble alle enige om et prosjektområde som passet med hovedmålet og gjennomføringen av oppgaven. All etterprosessering som er gjennomført har blitt gjort i programvarene WingtraHub og Agisoft. Der har det blitt utført beregninger av kvaliteten til de utførte flyvningene, og resultatene som kommer frem i rapporten er basert på dette. Analysene er gjennomført i Gemini Terreng og 3DReshaper. Det har blitt konkludert med at det er en effektivitetsforskjell mellom dronene. Det blir forklart at den mest effektive dronen er Wingtra uten GCP, PPK ETPOS i motsetning til Dji uten GCP, RTK. Wingtra med GCP, PPK lokal base har den beste presisjonen på sine målinger, men begge dronene fungerer greit til hvert sitt formål.
dc.description.abstractThe main goal of the thesis is “What is the efficiency difference between an amateur drone (DJI) and a professional drone (Wingtra)?” The thesis is carried out as a case study. The thesis deals with the drones as an entirety and shows a comparison based on several subgoals within the topic question. Together with the external supervisors from the Norwegian Public Roads Administration (Statens Vegvesen), everyone agreed on a project area that suited the main goal and the implementation of the task. All processing that has been carried out has been done in the WingtraHub and Agisoft software. There, calculations have been made of the quality of the performed flights, and the results that appear in the report are based on these. The analyzes were carried out in Gemini Terrain and 3DReshaper. It has been concluded that there is a difference in efficiency between the drones. It is explained that the most efficient drone is Wingtra without GCP, PPK ETPOS as opposed to Dji without GCP, RTK. Wingtra with GCP, PPK local base has the best precision on its measurements, but both drones work fine for each purpose.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffektivitetsstudie av fotogrammetrisk kartlegging med droner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record