Show simple item record

dc.contributor.advisorFikse, Camilla
dc.contributor.authorMoen, Ingunn
dc.date.accessioned2019-09-05T10:59:33Z
dc.date.available2019-09-05T10:59:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612636
dc.description.abstractTeamarbeid har lenge vært en vanlig arbeidsform, som ansees som effektiv for oppgaver som krever tverrfaglig samarbeid. Kantega har via et fremvoksende fokus på innovasjon blitt oppmerksomme på autonome team, og hva autonomitet i team kan gi av resultater. Samtidig som det er en antagelse at autonome team er mer effektive og leverer bedre løsninger til kundene, omtales teamlederrollen som ansvarlig for at teamet presterer så godt det kan. Teamledelse i autonome team fremstod for meg som et paradoks, som jeg ønsket å utforske. Jeg har igjennom denne oppgaven dykket ned i hva autonome team har behov for når det gjelder teamledelse, og hva de må sørge for dekkes hvis de ikke har en dedikert teamleder. Igjennom intervju av fem fokusgrupper satt sammen av teammedlemmer fra Kantega, har jeg sett at erfaringene med teamledelse varierer i stor grad. Analysen av datamaterialet, sett opp mot teori på områdene effektive team og autonome team, har gitt innspill på hva denne variasjonen handler om. Det ser ut til å være flere faktorer som spiller inn på hva autonome team har behov for relatert til teamledelse. De viktigste faktorene ser ut til å være teamdeltagerne selv og hvordan teamet oppfatter felles mål og resultatansvar. Hva et team har behov for kan også variere igjennom teamets livsløp og modning. Faktorene kan påvirkes og rammevilkårene endres. Teamledelse assosieres med mange ulike ansvarsområder, roller og oppgaver som med fordel kan deles på i teamet. Samtidig har teamdeltagerne ulik grad av kompetanse, erfaring og interesse for å kunne dele på ledelse. Implikasjoner av funn og drøfting kan kort oppsummeres med at hvis behovet hvert enkelt team har for teamledelse gjøres synlig, og hvis det avklares hva som forventes av teamledelse eller dedikert teamleder, kan teamene bedre settes i stand til å fungere så optimalt som de kan ut fra hva som er hensiktsmessig i det konkrete prosjektet og det resultatansvaret de har der og da.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTeamledelse i autonome team - Det kommer an pånb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record