Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStyve, Arne
dc.contributor.authorSmørdal, Anders Waldemar
dc.contributor.authorThor, Patrick Charles Mikael
dc.contributor.authorDrønnesund, Thomas
dc.contributor.authorFossum, Erik Sigurd
dc.date.accessioned2019-08-25T14:08:29Z
dc.date.available2019-08-25T14:08:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610890
dc.description.abstractEXPO-skjermen, eller informasjonsskjermen, står i inngangen til ÅKP sin Blue Innovation Arena. Denne informasjonsskjermen er styrt av en touchskjerm som står sentralt i rommet. Oppsettet blir brukt til å formidle informasjon, og forskjellige arrangementer har presentasjoner der EXPO-skjermen blir brukt til å vise en PowerPoint-presentasjon eller bilder. Formålet med oppgaven er å sette opp et system som er vanskelig å tukle med, men fortsatt kan utføre sine oppgaver på en måte som en bruker vil oppfatte som lett. EXPO-skjermen til ÅKP har et infotavlesystem som ikke var skikkelig konfigurert, der man enkelt kunne gjøre endringer på filene og på datamaskinen. Dette satt datamaskinen og filene i en risiko til å bli endret på eller bli stjålet. Målet med denne oppgaven gikk ut på å konfigurere et infotavlesystem som har hovedsakelig fokus på sikkerhet, men er satt opp på en måte der systemet fortsatt er brukervennlig slik at brukere ikke blir forvirret. Brukerne av infotavlesystemet må kunne håndtere og bruke systemet uten hjelp. Denne rapporten klargjør hvilken teori som skal til for å kunne utføre oppgaven, metoder som har blitt brukt og hvilket utstyr som har vert nødvendig. Prosjektet resulterte i et kiosksystem som er sikkert og enkelt å bruke. I dette systemet er det enkelt å kunne utvide med nye tillatte programmer og endre hvilke mapper brukerne har tilgang til. Produktet vi har endt opp med er et resultat av beslutninger vi har tatt underveis gjennom prosjektet, der kundens behov er i fokus og kunden har fått komme med innspill under hele prosjektet. Det er ingen fasit på hvordan man løser en slik oppgave.
dc.description.abstractThe EXPO-screen, or the information screen, is placed in the entrance to AAKP’s Blue Innovation Arena. This information screen is controlled by a touchscreen which is placed in the middle of the room. The system is used to convey information, and to present PowerPoint-presentation or pictures for different events. The purpose of the assignment is to set up a system that is tamperproof but can still perform tasks in a way that is user friendly. AAKP’s EXPO-screen used to have an information board system that was not properly configured, there was not any security measures implemented and a user could easily make alterations to the computer. This puts the files in risk of being stolen or modified. The end goal with the assignment is to configure an information board system that is mainly focused on security, while being configured in a way which making it user-friendly. The users of the information board system should be able to use the system without help. This rapport clarifies the theories that is needed to complete the assignment, methods used, and which equipment has been used. The project resulted in a kiosk system that is secure and easy to use. It is effortless for the administrator to add additional allowed programs and change access to allowed folders. Our finished product is a result of decisions done throughout the project where the customers’ needs are a priority. The customer has taken part in the decision-making during the whole project. There is no definitive answer on how to solve such an assignment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStyring og tilgang til EXPO-skjerm ÅKP
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel