Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNygård, Mette
dc.contributor.advisorErvik, Hilde
dc.contributor.authorKristiansen, Iselin
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:09Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610424
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har jeg sett på hvordan lærere kan gjøre seksualundervisningen i skolen bedre for alle elever, uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Grunnen til at jeg har valgt å skrive om nettopp dette er fordi jeg mener det er et veldig dagsaktuelt tema med tanke på fagfornyelsen av læreplanene som skal ferdigstilles til høsten 2020, og fordi vi har blitt og blir et mer mangfoldig og flerkulturelt land. Samtidig er det et tema som mange unge engasjerer seg i og som derfor ofte dukker opp i media. Ved å gjennomføre kvalitative intervjuer og observasjoner har jeg samlet inn datamateriale som jeg har drøftet i lys av tidligere forskning, ungdoms- og mangfoldsteori. Gjennom mitt arbeid har jeg funnet ut at unge i dag ønsker seg en endring i hva som tematiseres i seksualundervisningen i skolen, og at det må settes av mer tid til det.
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to look at how teachers can make the sex education better for all pupils, considering that we have become a more diverse and multicultural country. The reason why I have chosen to write about this is because I believe it is very current, both with the renewal of the curricula and because we have become a more multicultural country. At the same time, it is a topic that many young people engage in and which is therefore also much up in the media. By conducting qualitative interviews and observations, I have collected data that I have discussed in light of previous research, youth and diversity theory. Through my work I have found that young people today want a change in what is being talked about in sexual education in school, and that it is necessary to spend more time on this.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSeksualundervisning i skolen - Hvordan kan vi som lærere gjennom seksualundervisning sørge for at alle elever får et sunt og godt forhold til kropp og seksualitet?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel