Show simple item record

dc.contributor.advisorLie, Tove Grete
dc.contributor.authorBoge, Ragnhild Beate
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:44Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610391
dc.description.abstractDenne oppgaven skal prøve å belyse noen sider ved ungdoms forhold til nyheter. På bakgrunn av den raske teknologiske utviklingen de siste årene har vi fått en økt globalisering. Denne utviklingen har også gjort at dagens ungdom vokser opp i en digitalisert verden hvor teknologi og media brukes mye i hverdagen. I oppgaven blir noen av medias funksjoner og oppgaver i samfunnet presentert. Her ser man blant annet på medias makt i samfunnet, hvordan media binder samfunnet sammen og funksjonen media har som informasjonsspreder. For å belyse problemstillingen har det blitt gjennomført en kvantitativ semistrukturert spørreundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet tendenser til at ungdommen foretrekker internett, spesielt sosiale medier, fremfor de tradisjonelle nyhetsmediene. Likevel viser undersøkelsen at ungdom har større tillit til de tradisjonelle mediene enn det de leser på nettet. Troverdigheten til foreldrene er også veldig høy hos ungdommene. Tidsbruken på nyheter er hos det store flertallet ikke veldig stor. Det er også flere som oppgir at de ikke leser nyheter i det hele tatt. Så å si alle disse er gutter. På samme måte som ungdom må forholde seg til media, må også media forholde seg til ungdom og deres forhold til nyheter og endrede medievaner
dc.description.abstractThis thesis tries to elucidate some aspects of youths’ relations to news. Due to the rapid technological development in recent years, we have gained an increased globalization. This development has also made today’s youth grow up in a digitized world where technology and media are used a lot in everyday life. The thesis presents some of medias functions and tasks in society. Here one sees, among other things, medias power in society, how media binds societies together and the function media has as an information spreader. To elucidate the issue, a quantitative semi-structured survey has been carried out. The results from the survey shows, among other things, the tendency that today’s youth prefer the Internet, and especially social media, rather than the traditional news media. Nevertheless, the study shows that young people have more confidence in the traditional media then what they read online. The credibility of the parents is also very high among the youths. Most of the young people do not spend a lot of time on news. There are also several who state that they do not read news at all, where most of them are boys. Just as young people must deal with the media, the media must also relate to the youth and their relationship with news and changed media habits.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUngdoms forhold til nyheter i dagens mediesamfunn
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record