Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPande-Rolfsen, Marthe Sofie
dc.contributor.authorEngesbak, Oda Sofie
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:29Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610287
dc.description.abstractMange før meg har fremhevet at det er viktig for lærere å være oppmerksom på måten rase blir fremstilt i barnelitteraturen de velger å benytte seg av i klasserommet. Dette er fordi ideologiene og budskapene som blir fremmet kan påvirke elevenes syn på mennesker generelt og hvordan de oppfatter seg selv i relasjon med andre. I denne oppgaven argumenterer jeg for at billedboka Whoever You Are (2015) av Mem Fox og Leslie Staub konstruerer et rasehierarki, som igjen påvirker konstruksjonen av normalitetsbegrepet på en problematisk måte. Både representasjonen av og forholdet mellom rasene, samt de intenderte leserne av boka, støtter et etablert rasehierarki, og konstruerer dermed normer og normalitetsbegrepet i forhold til det hvite, middel-klasse barnet. På denne måten, blir noen barn definert innenfor normen, mens andre blir definert som utenfor, og dermed ‘annerledes’ og avvikende fra normene presentert innad i universet beskrevet i den aktuelle billedboka.
dc.description.abstractMany before me have claimed that it is essential for teachers to be aware of the way race is portrayed in the children’s literature they choose to use in the classroom. This is because the ideologies and key messages conveyed can deeply affect how students view human similarities and differences, and their sense of self in relation to others. In this paper, I argue that the picturebook Whoever You Are (2015) by Mem Fox and Leslie Staub constructs a racial hierarchy, which again affects the construction of normality in a problematic way. The representation of races and the relationships between them, combined with the intended audience of this book, supports established racial hierarchies and constructs norms and normality in regards to the white, middle-class child. In this way, some children are defined within the norm, while others are defined as ‘other’ and deviating from the norms presented within this universe.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAlle er like, men noen er likere enn andre
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel