Show simple item record

dc.contributor.advisorIsaksen, Gunilla Elisabeth Eide
dc.contributor.advisorSundan, Jon
dc.contributor.authorJohansen, Martine Amalie
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:28Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610285
dc.description.abstractIfølge læreplanen i kroppsøving skal elever etter 4. årstrinn kunne være svømmedyktige (Utdanningsdirektoratet, 2015c). Formålet med studien er å belyse problemstillingen: Hva mener ledere ved outsourcet svømmeundervisning bidrar til svømmedyktighet på 1. til 4.trinn? Undersøkelsen er gjennomført ved kvalitativt skriftlige intervju med to informanter. Det teoretiske rammeverket tar utgangspunkt i betingelser for læring, generelt og motorisk. Resultatene som kommer frem av undersøkelsen viser at lederne mener det er flere ting som bør være tilstede for at elevene skal bli svømmedyktig. Trygghet er et viktig element. Vanntilvenning blir sett på som essensielt for å trygge elevene i vann før de kan begynne å øve på de ulike ferdighetene som inngår i å være svømmedyktig. Det kommer også frem at å ha et mestringsfokus på et såpass resultatorientert mål er avgjørende. Det kan trolig tenkes at dette vil bidra til å skape et trygt læringsmiljø. Læreren til elevene blir også trukket frem som en meningsfull faktor. Spesielt med tanke på om denne læreren også besitter kompetanse innenfor svømmeopplæring og er god på å lede klassen. Lærer-elev-relasjonen kan også være en faktor som hjelper i prosessen med å bli svømmedyktig. Sist, men ikke minst, blir det poengtert at for å bli svømmedyktig må man øve. Elevene må få mye tid i vannet, samtidig som de får øvd spesifikt på de ulike motoriske ferdighetene som inngår i svømmedyktighet.
dc.description.abstractAccording to the Norwegian Directorate of Education and Training, students should be able to swim proficiently by the end of their 4th grade year (Utdanningsdirektoratet, 2015c). The purpose of this bachelor thesis is to illuminate the following question: What do leaders at outsourced swim education (arenas) think contribute to proficient swimming abilities in 1st to 4th grade? A qualitative written interview of two informants has been conducted to answer the thesis statement. The theoretical framework is on conditions for learning, both in general and motoric. The result of the interviews show that the leaders think there are several elements that contribute to students to accomplishing proficient swimming abilities. Adapting to the water is seen as essential to make the students feel safe before they can practice different methods, which precludes having proficient swimming abilities. The interviews also show that having a focus on accomplishment in a result-oriented goal is significant. The student's teacher is also mentioned as a meaningful element, especially if the teacher has competence within teaching swimming skills and is good at leading the class. The relationship between teacher and student may also be an element that helps in the process of becoming a proficient swimmer. Last, but not least, it is pointed out that to achieve proficient swimming abilities one must practice. The students have to spend a lot of time in the water practicing the different motoric skills that are essential to proficient swimming abilities.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKan du lære meg å svømme?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record