Show simple item record

dc.contributor.advisorBodil Svendsen
dc.contributor.advisorHilde Ervik
dc.contributor.authorOmar Ghafoorzai
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:11Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610261
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven undersøker hvordan utforskende naturfag kan bidra til inkludering. Innføring av forskerspiren i den norske læreplanen setter krav til at elevene må få kjennskap til naturvitenskapelige metoder og tenkemåter i tillegg til den etablerte naturvitenskaplige kunnskapen. Utforskende naturfag er en god tilnærming til forskerspiren, den er godt støttet av læringsteorier og har potensialer over bare det å oppfylle kravene til Forskerspiren. I Norge er det et mål å inkludere alle samfunnets medlemmer i felleskapet uavhengig av dere kjønn, etnisitet, religiøs og kulturell bakgrunn. Denne inkluderingen starter på skolen. Naturvitenskapen som en sosial institusjon står sentralt i det norske samfunnet og preger både politikk og økonomi. Derfor er det viktig at fremtidige samfunnsborgere får en god innsikt i naturvitenskapens kunnskaper, prosesser og metoder for å kunne delta i det demokratiske samfunnet som voksne. Utforskende arbeidsmåter bidrar ikke bare til å oppfylle disse kravene men har også stor potensiale til inkludering av elever i deres læring der de møtes med respekt, tillit, tilhørighet og en fleksibilitet som tilpasser undervisningen deres forutsetninger. Det er disse inkluderende potensialene denne studien forsøker å belyse.
dc.description.abstractThis bachelor thesis investigates how inquiry based science teaching (IBST) might contribute to include all students. The introduction of “Forskerspiren” in the Norwegian curriculum requires that students acquire knowledge about scientific methods and ways of thinking in addition to established scientific facts. IBST is a close approach to “Forskerspiren”, but it has more to it than just what “Forskerspiren” requires. In Norway it’s a goal to include every member of the society in the community regardless of their gender, ethnicity, religion and cultural background. This inclusion begins at school. Science as an institution stand strong in the Norwegian society and affects politics and economics. It is important that futures citizens have good understanding of scientific established facts, knowledges, methods and processes in order to be able to participate in the Norwegian democratic community. IBST will not only help with these goals but have the potential to include students in their learning process where they will be met with respect, trust, affiliation and a flexible school system which adjust studies to the student’s knowledge. The aim of this study is to seek an understanding of how IBST might enhance the process of inclusion in school.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan utforskende naturfag bidra til inkludering?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record