Show simple item record

dc.contributor.advisorNygård, Mette
dc.contributor.advisorErvik, Hilde
dc.contributor.authorLehn, Martine Ranum
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:08Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610255
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har jeg forsket på hva som kreves av en lærer for å kunne hjelpe elevene til å utnytte sitt faglige potensiale. På basis av dette har jeg gjort rede for viktigheten av en god relasjon mellom lærer og elev, og hvordan denne innvirker på motivering av elevene og tilpasning av undervisningen. Bacheloroppgaven inneholder empiriske funn fra to ulike forskningsmetoder, intervju og observasjon. Intervjuobjektet var en norsk barneskolelærer, mens to canadiske barneskolelærere la grunnlaget for observasjonene. I oppgaven er de funnene som kan relateres til problemstillingen drøftet på bakgrunn av teori basert på lærer-elev-relasjon, motivasjon og tilpasset opplæring. I tillegg har jeg også brukt refleksjoner fra egen skolegang og praksisperioder. Mange av mine inntrykk og erfaringer har gjennom prosessen blitt styrket, men jeg har også lært mye nytt og fått mange nye perspektiver på hvordan en god lærer arbeider. Arbeidet med bacheloroppgaven har styrket min oppfatning av at en god lærer-elev-relasjon vil være nyttig i lærerarbeidet mot å utnytte elevenes faglige potensiale. Dette gjelder både ved å motivere elevene, samt å legge til rette for undervisning som oppfattes overkommelig, men samtidig utfordrende for elevene.
dc.description.abstractDuring this assignment, I’ve been researching what’s required of a teacher to help students utilizing their academic potential. I have explained the importance of a good relationship between teacher and student, and how this affects the student motivation and the customization of teaching. The thesis contains empirical findings from two different research methods, interview and observation. The interview object was an elementary school teacher from Norway, while two Canadian teachers from the same elementary school laid the foundation for the observations. The empirical findings who can relate to the topic question, are discussed on the basis of theory based on teacher-student-relationship, motivation and different education. I’ve also used my own reflections from school days and practice periods in this assignment. A lot of my thoughts and experiences have strengthened through the process, but I’ve also learned a lot and gained many perspectives about how a good teacher works. The work on this thesis has strengthened my perception which was that a good teacher- student-relationship will be useful in the teacher’s work towards utilizing the student’s academical potential. This applies both to motivate the students, and to facilitate teaching that feels manageable, but also challenging for the students.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan læreren hjelpe elevene til å utnytte sitt faglige potensiale?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record