Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchanke, Tuva
dc.contributor.advisorLien, Øyvind Haugan
dc.contributor.authorVaag, Camilla Kildedam
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:04Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610249
dc.description.abstractSkolen skal få nye læreplaner fra høsten 2020. En av de endringene som er foreslått er at elevene skal få muligheten til å jobbe med ulike metoder og tankemåter slik at de skal kunne utvikle en dypere forståelse i ulike fagområder. Forskning har vist at elever trenger å lære matematikk med forståelse, og at deres begrepsforståelse er viktig med tanke på deres progresjon i matematikken. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan en lærer i syvende klasse legger til rette for begrepslæring innen temaet brøk. I denne sammenhengen er begrep definert som en idé som dannes gjennom erfaringer som har noe til felles, og som kan klassifiseres sammen. For å undersøke dette, er det blitt gjennomført to kvalitative observasjonsøkter hvorav tre utdrag har blitt valgt ut til videre analyse og drøfting knyttet opp mot relevant teori. Resultatene impliserer at det er en betydelig sammenheng mellom begrepskunnskap og forståelse, samt viktigheten av at lærer legger til rette for oppgaver til elevene.
dc.description.abstractThe Norwegian school will receive a new curriculum from fall 2020. One of the main changes is that students will get to work with different methods and ways of thinking in order to develop deeper understanding in the subjects. Research has shown that students need to learn mathematics with understanding and that their conceptual knowledge is important in terms of achieving mathematical progress. The purpose of this paper is to examine how a teacher in seventh grade facilitate conceptual learning when teaching fractions. In this context, a concept is defined as an idea that is formed through experiences that have something in common and that can be classified together. To examine this issue, three excerpts from two individual qualitative observational lessons have been analysed and discussed through the use of relevant theory. The results indicate that there is a powerful relationship between conceptual knowledge and understanding, as well as the importance of facilitating exercises for the students.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEt perspektiv på lærers tilrettelegging av begrepslæring innen matematikkfaget på mellomtrinnet.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel