Show simple item record

dc.contributor.advisorTahirsylaj, Armend
dc.contributor.authorHol, Andre Risnes
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:49Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610224
dc.description.abstractDenne oppgaven inneholder en dokumentanalyse av nylige media artikler om lekser. Jeg har studert den norske media diskursen om bruken av foreldresamarbeid i lekser og sett på situasjonen til lekser i Norge. Jeg har funnet mange bekymringer knyttet til sosial ulikhet og misnøye for den nåværende situasjonen for lekser. Bedre foreldreinkludering i form av «sjekking og hjelp» er ofte beskyldt som hovedårsaken til at lekser skaper økt prestasjons-gap mellom elever fra lavere og høyere sosioøkonomisk bakgrunn. Den offentlige kritikken av lekser prøver å kaste lys på problemer med lekser i det formål å endre lekseformen og bedre bruken av lekser. Denne oppgave argumenter at kritikken av lekser er så overdreven at offentlige meninger kan ødelegge for effekten av lekser. Jeg bruker Epsteins seks typer foreldreinkludering, Bronfenbrenners bioøkologiske teori og Bernsteins kode teori som rammeverk for diskusjonen i oppgaven. Denne oppgaven inneholder også statistikk på bruken av lekser i Norge og forskning på lekser for å støtte min posisjon.
dc.description.abstractThis paper involves a document analysis of recent media articles on homework. I have studied the Norwegian media discourse about the use of parental cooperation in homework and looked at the situation of homework in Norway. I have found a lot of concerns for social difference and discontent for the current situation of homework. Better parental involvement in the form of “checking and assisting” is often blamed as the main culprit for why homework causes increased achievement gap between students from lower and higher socioeconomic background. The public critique of homework tries to cast light on problems with homework and call for change to better the use of it. This paper argues the critique has become so excessive that public views can be destructive on the effect of homework. I use Epstein’s six types of parental involvement, Bronfenbrenner’s bioecological theory and Bernstein’s code theory to theoretically frame the paper. This paper also includes statistics on the use of homework in Norway and research on homework to support my position
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMedia Discourse Analysis of Parental Involvement in Homework
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record