Show simple item record

dc.contributor.advisorStrand, Gro Marte
dc.contributor.authorGellein, Maja
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:37Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610205
dc.description.abstractDenne studien tar for seg relasjonsbygging i en mottaksklasse. Det er i dagens flerkulturelle samfunn viktig å vite noe om hvordan man som lærer kan legge til rette for minoritetselever. Det er aktuelt og vesentlig å være bevisst på viktigheten av trygge relasjoner i skolen. At elevene føler tilhørighet og trygghet er essensielt for at de skal kunne rette sin oppmerksomhet mot utvikling og læring. Ved å se på problemstillingen: «På hvilken måte legger en lærer i en mottaksklasse til rette for utvikling av trygge relasjoner i klassen?» viser studien at det er flere ting en spesifikk lærer gjør for å bygge relasjoner som er viktig. Kategoriene som har blitt utarbeidet gjennom analyse av datamaterialet er: skole-hjem samarbeid, se eleven – direkte relasjonsbygging og lek og fysisk aktivitet. Studien tar også for seg utfordringer ved relasjonsbygging, ved å blant annet se på hva en som lærer må være bevisst på i forbindelse med etablering av nye relasjoner.
dc.description.abstractThis study is about relationship building in an introduction class. In today's multicultural society it is important to know something about how a teacher can facilitate minority students. It is relevant and important to be aware of the importance of safe relationships in school. That the students feel belonging and security is essential for them to be able to focus their attention on development and learning. By looking at the research question: "In what way does a teacher for a reception class facilitate for the development of safe relationships in the class?" The study shows that there are several things a specific teacher does to build relationships that are important. The categories that have been prepared through analysis of the datamaterial are: school-home collaboration, see the student - direct relationship building and play and physical activity. The study also addresses challenges in relation to building relationships, by looking at, among other things, what one as a teacher must be aware of in connection with the establishment of new relationships.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTrygghet og tilhørighet som fundament for læring og utvikling
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record