Show simple item record

dc.contributor.advisorHarstad, Ola
dc.contributor.authorSjøvik, Haakon Ovesen
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:36Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610203
dc.description.abstractDette bachelorprosjektet handler om forskning på hvordan lærere forstår kompetansemålene i norsk etter 10. trinn sett i sammenheng med undervisning i sidemål. Dette er gjort med en intensjon om å finne ut mer om hvordan sidemålsundervisning foregår i praksis, et tema som jeg har lite kjennskap til fra før. Jeg har gjennomført et intervju med to lærere som underviser på ungdomsskolen, der den ene underviser i bokmål som sidemål, og den andre i nynorsk som sidemål. På denne måten vil jeg kunne sammenligne de to, for å finne ut om det er en forskjell, som vil være fordelaktig å vite mer om, ettersom jeg ikke vet nå hvilket av de to skriftspråkene jeg skal undervise i som sidemål, når den tid kommer. Jeg fant ut at det er klare forskjeller i forståelsen av enkelte av kompetansemålene hos de to lærerne, men samtidig at det kan være andre faktorer som spiller inn på undervisninga, blant annet elevens holdninger til sidemålet.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is about research on how teachers understand the competence aims in Norwegian after 10th grade in coherence with teaching in the second-choice form of written Norwegian. This is done with an intention of getting to know more about how teaching in the second-choice form of Norwegian is done in practice, a theme I do not know much about in prior to this research. I have completed an interview with two different teachers at middle school, which one teaches in Norwegian bokmål as the second-choice form of Norwegian, and the other teaches in Norwegian nynorsk as second-choice form of Norwegian. In this way, I get the chance of comparing the two written Norwegian languages, and get to know if there is a difference, which will be favorable to know more about, for the reason of me not knowing which of the two written forms of Norwegian I will be teaching in as my second-choice form of Norwegian, when that time comes. I found out that there is a significant difference in how the teachers understands some of the competence aims, but while there also could be some other factors of importance which takes place, such as the pupils attitudes towards their second-choice form of Norwegian.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan forstår to norsklærere kompetansemålene etter 10. trinn i sammenheng med sidemålsundervisninga i ungdomsskolen?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record