Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEikeseth, Unni
dc.contributor.advisorJohansen, Kristel Bye
dc.contributor.authorStenseth, Inge
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:14Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610165
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke om praktisk arbeid i naturfag kan påvirke motivasjonen til elevene. I oppgaven brukes det teori om praktisk arbeid, selvbestemmelsesteorien og teori om mestringsforventning. Metoden brukt for å samle inn data er en anonym kvantitativ spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen besto av 12 påstander, og ble gjennomført i to klasser på ungdomstrinnet. Et av hovedfunnene består av at elevene mener at det er viktig at praktisk arbeid både skal være lærerikt og interessant. Men, de lener seg mer over på at det skal være interessant. Et annet interessant funn er at elevene er tvetydige om hvor autonomistøttende praktisk arbeid burde være for at de skal bli motiverte. Elevene svarer at de liker aktiviteter der de får lov til å være selvstyrte, så lenge det ikke går utover behovet deres for kompetanse.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to investigate if practical work in science may influence the students motivation. The thesis uses theory about practical work, Self Determination and self-efficacy. The method used for gathering data is an anonymous quantitative survey. The survey contained 12 claims and was conducted in two different middle school classes. One of the main findings showed that the students thought that it was important that practical work was both educational and interesting. However, they favoured the aspect of it being interesting as more important. Another interesting finding shows that the students are ambiguous about how much freedom they should have when doing practical work. On one hand the students enjoy the activities where they can be self-directed, as long as it doesn’t exceed their need for competence.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePraktisk arbeid og motivasjon i naturfag
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel