Show simple item record

dc.contributor.advisorTahirsylaj, Armend
dc.contributor.advisorPande-Rolfsen, Marthe Sofie
dc.contributor.authorLukerstuen, Helena
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:05Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610149
dc.description.abstractTemaet i denne studien er lekser med hovedfokus på grunnskolen. Perspektivet vil være fra foreldre med barn i grunnskolen og deres syn på dette aspektet av skolen. Målet med studien er å utdanne meg selv og andre videre på dette emnet, som er i konstant debatt i media og ellers. Forskningsspørsmålet er: "Hva er forskjellen på hvordan ‘hverdagens foreldre’ og foreldre med sine meninger presentert i media, ser på lekse aspektet i skolen?" En undersøkelse ble gitt til foreldre med barn i grunnskolen. Gjennom induktivt resonnement og kvalitativ forskning ble spørsmålene i undersøkelsen opprettet og analysert. Forskningsspørsmålet sammenligner og kontrasterer undersøkelsens svar og brev skrevet til aviser om lekser av foreldre med barn i grunnskolen. To brev til avisr er tatt med og analysert - hentet fra to store nettaviser i Norge, VG og Aftenposten. Teoriene som presenteres, ser på verdien av lekser, ulike typer lekser, positive og negative sider ved lekser, og hvem som kan ha nytte av lekser. Teoriene er skrevet av blant annet Cooper, Robinson og Patall (2006) og Rønning (2008 og 2010). Analysen av undersøkelsen og brevene til avisene vil være hovedfokus for diskusjonen med forankring i den presenterte litteraturen. Både teorien og analysen konkluderer med at det er både potensielle negative og potensielle positive effekter av lekser. Til slutt er det en konklusjon av dette arbeidet, alt materialet presentert er inkludert der.
dc.description.abstractThe theme of this study is homework with a main focus on elementary schools. The perspective will be of parents with children in elementary school and their views on this aspect of school. The goal of the study is to educate myself and others further on this topic which is in constant debate in media and otherwise. The research question is: “What is the difference in how the ‘everyday-parents’ and parents whose opinions are presented in the media view the homework aspect of school?” A survey was given to parents with children in elementary school. Through inductive reasoning and qualitative research, the questions of the survey were created and analyzed. The research question is comparing and contrasting the survey answers and letters written to newspapers about homework by parents with children in elementary school. Two letters to newspapers have been included and analyzed - retrieved from two major online newspapers in Norway, VG and Aftenposten. The theories presented look at the value of homework, different types of homework assignments, positives and negatives of homework, and who may benefit from homework. The theories are written by Cooper, Robinson, and Patall (2006) and Rønning (2008 & 2010), among others. The analysis of the survey and letters to the newspapers will be the main focus of the discussion with anchoring in the literature presented. Both the theory and analysis conclude that there is both potential negatives and potential positive effects of homework. Finally, there is a conclusion of this paper including all the material presented.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleParents1 view on homework
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record