Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrand, Gro Marte
dc.contributor.authorBakken, Martin
dc.date.accessioned2019-08-23T14:05:45Z
dc.date.available2019-08-23T14:05:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610117
dc.description.abstractDenne kvalitative studien ser på hvilke holdninger lærere har til mobilforbud i skolen, og diskuterer disse holdningene i lys av relevant teori. I studien ble det intervjuet to ungdomsskolelærere på skoler som har en eller annen restriksjon mot mobil på skolen. Funnene viste at lærerne var enige i at mobilen kan være en viktig ressurs i undervisningen og ønsket den derfor velkommen i timene, men at den kun skal brukes til pedagogiske formål. Lærerne hadde derimot ulike meninger om hvor vidt elevene burde ha tilgang på mobilen i friminuttene. Den ene læreren mente at et mobilforbud i friminuttene førte til et både tryggere og mer sosialt miljø på skolen, og at elevene hadde godt av å få nesa opp fra skjermen slik at de fikk øvd seg på å være sosiale. Den andre læreren mente at elevene kunne være sosiale gjennom mobilen, og at et forbud ville gå hardt utover de elevene som foretrekker å være sosiale på denne måten. Dessuten var denne læreren opptatt av at i stedet for å fjerne mobilen bør vi heller fokusere på å lære elevene gode verdier og holdninger rundt bruken av den. Disse funnene tyder på at det eksisterer to måter å betrakte både sosial kompetanse og danning på blant dagens lærere. Den ene siden ønsker å fokusere på den mer tradisjonelle dannelsen og ansikt-til-ansikt-kommunikasjonen, mens den andre ser på mobilen som en viktig dannelsesaktør, og tar høyde for det digitale aspektet ved sosialisering og dagens danning.
dc.description.abstractThis qualitative study looks at the teachers attitudes towards cell phone ban in the school and discusses these attitudes with relevant theory. Two teachers in secondary school that had some sort of cell phone restrictions were interviewed in this study. The findings unveiled that both teachers considered the cell phone to be a great resource in the classroom, but that it should only be used for pedagogical purposes. The teachers had however different views on whether the students should be allowed to use their cell phones on their breaks. One teacher considered a cell phone ban during the breaks to lead to a safer and more social environment, and that the students could gain something by getting their noses up from the cell phone screens. The other teacher believed that the student could be social through their cell phones, and that a ban during the breaks could have negative consequences for the students that preferred to be social this way. This teacher felt that rather than banning the cell phone we should focus on teaching the students good values and healthy usage of their phone. This suggests that there are two different views on social competence and how the cell phone can be used for social learning. One side favours the traditional way of socialising face to face and deems the cell phone as an obstacle, but the other side considers the cell phone to be a considerable resource in both digital and social learning.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLæreres holdninger til mobilforbud i skolen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel