Show simple item record

dc.contributor.advisorHauge, Kåre
dc.contributor.authorOttesen, Ingrid Røstvoll
dc.date.accessioned2019-08-23T14:05:45Z
dc.date.available2019-08-23T14:05:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610116
dc.description.abstractI denne oppgaven kan du lese om utfordringene man møter på i et zambisk skole-hjem samarbeid. For å undersøke nettopp dette har jeg hatt praksis på en privat zambisk jenteskole i fem uker. Ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder, har jeg fått et godt innblikk i hvordan samarbeidet er, både fra rektor, lærere, foreldres og sist men ikke minst elevenes perspektiv. Ved hjelp av Urie Bronfenbrenners bioøkologiske teori og Pierre Bourdieus teori om ulike maktrelasjoner i samfunnet ser man viktigheten av at det faktisk eksisterer et godt samarbeid mellom skole og hjem. Forankret i teoriene, vil samarbeidet og utfordringene de ulike partene møter, bli drøftet i analysen. Funn i undersøkelsen viser nemlig at det er flere faktorer som utfordrer et godt samarbeid. Alt fra lite engasjement fra foreldrenes side, til pengeinnsamlinger for implementering av nye prosjekter på skolen.
dc.description.abstractThis assignment presents challenges you may face in a Zambian school-home collaboration. To investigate this, I have had practice at a private Zambian all-girl school for five weeks. By using both qualitative and quantitative methods, I have gained an adequate insight into how the collaboration is, both from the principal, the teachers, parents' and last but not least the pupils' perspective. With the help of Urie Bronfenbrenner's bioecological theory and Pierre Bourdieu's theory concerned with the dynamics of power in the society, one sees the importance of having a good collaboration between school and home. The collaboration and the challenges the various parts encounter will be discussed in the analysis anchored in the theories. The findings in the survey show that there are several factors that challenges a good cooperation, such as little or no engagement from the parents´ side, to fundraising for the implementation of new projects at the school.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSkole-hjem samarbeid i Zambia
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record