Show simple item record

dc.contributor.advisorCowan, Yuri
dc.contributor.advisorStifjell, Celina Annabell
dc.contributor.authorAlterskjær, Victoria Renée Jongsma
dc.date.accessioned2019-08-23T14:04:54Z
dc.date.available2019-08-23T14:04:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610077
dc.description.abstractDet perfekte samfunn er en ren og steril utopi og har blitt beskrevet på denne måten igjen og igjen, spesielt i science fiction hvor den er representert som enden til all sykdom, krig og unødvendig død - en harmonisk eksistens for alle. Hvis vi skal tro at fiktive samfunn slik som Verdensstaten i Brave New World (1932) og San Angeles in Demolition Man (1993) er perfekte på alle måter, er det motstridende og snådig at historien fokuserer på utjevnene som våre hovedpersoner og myndighetene som antagonister. Rensingen av samfunnet forlater folket som bor i samfunnet med snor rundt halsen for å hindre dem i å besvime den uberørte verden de bor i, mens de ignorerer skitten som ligger ved siden av. Begrensningen kan beskytte dem mot flekker av død og sykdom, men kommer utvilsomt til bekostning av våre mest grunnleggende menneskelige egenskaper av nysgjerrighet og valgfrihet. Sammenligning av disse to verkene viser felles benevnere når det gjelder modemet der de forsøker å undertrykke befolkningen der de benytter seg av rusmidler, hypnopedia og den generelle kontrollen av menneskelige funksjoner som sex, ernæring, utdanning og fremtidige avkom.
dc.description.abstractThe perfect society is a pure and sterile utopia and has been described in this manner time and again, particularly in science-fiction where it is represented as the end of all disease, war and needless death – a harmonious existence for all. If we are to believe that fictional societies such as The World State in Brave New World (1932) and San Angeles in Demolition Man (1993) are perfect in every way, it is contradicting and curious that the story focuses on the outliers as our protagonists and the authorities as the antagonists. The cleaning of society leaves the people residing in the community with leashes around their necks to prevent them from tainting the pristine world they live in, while ignoring the filth residing next door. The limitation may protect them from stains of death and disease, but arguably comes at the cost of our most basic human traits of curiosity and freedom of choice. Comparing these two works show common denominators in terms of the modem in which they try to subdue the population where they resorting to drugs, hypnopedia and the general control of human functions such as sex, nutrition, education and the future progeny.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDen skitne verden av sex, eugenikk og det sosiale hierarkiet av science fiction verdenen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record