Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFolkvord, Ingvild
dc.contributor.authorKnudsen, Eli Fagerholt
dc.date.accessioned2019-08-23T14:04:27Z
dc.date.available2019-08-23T14:04:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610049
dc.description.abstractJulya Rabinowich ga i 2016 ut ungdomsromanen Dazwischen: Ich – en gripende skildring fortalt fra et ungdomsperspektiv om hvordan det er for en ung jente å navigere seg i et nytt land som følge av flukt. Flukttematikken er noe mange ungdommer rundt om i Europas klasserom kan relatere seg til, noe som gjør dette til en høyst aktuell fortelling ungdommer med fluktbakgrunn så vel som deres klassekamerater kan ha godt av å lese. Blant ikke-flyktninger kan romanen til og med bidra til økt forståelse og toleranse ovenfor sine nye landsmenn. I denne oppgaven undersøker jeg hvordan et litterært verk kan muliggjøre et helt særskilt innblikk i immigranttilværelsen, med spesielt fokus på integrasjon og identitetsarbeid. Axel Honneths teori om anerkjennelse åpner for et nytt og spennende perspektiv på flukt- og integrasjonstematikken i Rabinowichs fremstilling. Honneth snakker om ulike sfærer innen anerkjennelse, som er kjærlighet, rettslig anerkjennelse og sosial verdsetting. I denne analysen vil jeg delvis støtte meg på hans forståelse av anerkjennelsesbegrepet, og i den sammenheng bruke Rabinowichs roman som et grunnlag for å undersøke hvordan de ulike anerkjennelsessfærene står i relasjon til hverandre – framfor alt hvordan disse kan kollidere og skape identitetsvansker hos subjektet. Kampen om anerkjennelse mellom de ulike sfærene skaper en indre konflikt hos hovedpersonen Madina som til stadighet må ta stilling til hvilken type anerkjennelse hun skal prioritere å strebe etter. Dette viser seg å være et svært komplekst problem, spesielt når det kommer til tilhørighet og identitet. Gjennom sin litterære produksjon formidler Rabinowich erfaringene fra immigranttilværelsen på en engasjerende måte, og åpner slik for et helt spesielt innblikk i utfordringer med integrasjonsprosessen. Teksten er formidlet gjennom en ung jentes perspektiv og er skrevet i dagbokromanform. Dagboksjangeren spiller en særskilt rolle i min tolkningen av romanen. Slik jeg ser det gjør kombinasjonen av sjanger (dagbokroman), målgruppe (ungdommer) og tematikk (integrasjon og identitet) Rabinowichs verk til en givende og viktig tekst for ungdommer så vel som voksne i dagens Europa. Fokuset i analysen er gjennomgående på hvordan hovedpersonen føler seg dratt mellom to ulike kulturer og jeg tar hovedsakelig for meg det problematiske og vanskelige knyttet til dette – avslutningsvis gjør jeg dog rede for hvordan romanen også belyser positive aspekter ved hovedpersonens situasjon.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleJulya Rabinowichs ‚Dazwischen: Ich’ – Identitätsarbeit zwischen den Kulturen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel