Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNes, Atle
dc.contributor.authorLøvvik, Lavrans
dc.contributor.authorBytingsvik, Mathias
dc.contributor.authorWoldseth, Markus
dc.date.accessioned2019-08-21T14:03:30Z
dc.date.available2019-08-21T14:03:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609659
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan FoU-organisasjoner burde velge skybaserte tjenesteleverandører. Dette vil bli gjort ved tre ulike former for analyse, med en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvalitative analysen består av en litteraturgjennomgang og et sett med dybdeintervjuer. Den kvantitative analysen er en tekno-økonomisk analyse som kartlegger hvordan bruk av skytjenester påvirker kostnadene for FoU-organisasjoner. Denne konkluderte med at større organisasjoner sparer mer på å reservere bruk på forhånd. Analysene resulterer i en kriteriebasert rangeringsmodell som skal komplementere tradisjonelle beslutningsprosesser. Modellen er kategorisert innenfor fem sentrale grupperinger: teknologi, økonomi, bruker, prosess og sikkerhet. Kriteriene er underlagt disse kategoriene og gitt en vekt basert på den komplette analysen.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to investigate how R&D-organizations should choose cloud-based service providers. This will be done through three forms of analysis. The qualitative analysis consists of a literature review and interviews. The quantitative analysis is a techno-economical analysis, mapping out how the use of cloud services influence cost for R&D-organizations. It concludes that larger organizations benefit more from reserving computing power in advance. The thesis results in a balanced scorecard containing criteria mapping different aspects of the procurement of cloud services; consequentially categorized into technology, economy, user, process and security. The criteria are subjected these categories and awarded a suggestive weight, based on the complete analysis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan burde FoU-organisasjoner velge skybasert tjenesteleverandør?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel