Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolt, Alexander
dc.contributor.authorVelvin, Camilla
dc.date.accessioned2019-08-21T14:03:19Z
dc.date.available2019-08-21T14:03:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609654
dc.description.abstractNorges befolkning blir eldre og eldre, og fenomenet eldrebølgen ser ut til å gjøre seg gjeldende allerede innen de neste 10 årene. På grunn av stadig eldre befolkning, tyder analyser på at antall hjerneslag vil øke. Hjerneslag regnes i dag som en av de store folkesykdommene, og rammer hvert år tusenvis av mennesker. Etter et slag har mange problemer med balansen, og for å prøve å gjenvinne tapt funksjonalitet er det viktig med rehabilitering, og spesielt viktig med rehabilitering av balansen. I dette bachelorprosjektet har fokuset vært å se på om Kinects sporing av spillerens bevegelser er egnet til å bedømme om spilleren gjør øvelsene slik de er ment å skulle utføres for å gi god balansetrening For å løse denne utfordringen har det i denne bacheloroppgaven blitt laget et exergame, ''På Lag Mot Slag'', hvor hovedhensikten er rehabilitering av balansen til slagpasienter. På Lag Mot Slag inneholder to forskjellige delspill, der hvert delspill fokuserer på hver sin balanseøvelse. Selve spillet er laget i Unity og C#, og bruker Kinect for å detektere bevegelsene til spilleren som står foran sensoren. Første delspill, ''Hinderløypa'', baserer seg på sideforflytning, og spilleren må bevege seg sidelengs til høyre eller venstre side for å unngå hindre. I det andre delspillet, ''Myntløypa'', trenes det på vektforflytning. Dette gjøres ved at spilleren må lene seg til siden for å fange myntene i spillet. Observasjonene og brukertestene viser ikke entydige resultater knyttet til de to delspillene. Hinderløypa viser at Kinect fungerer etter sin hensikt, mens i Myntløypa viste resultatene at Kinect ikke fungerte godt for rehabilitering. Årsaken til at Kinect ikke fungerer så godt i Myntløypa er at spillet er laget for å passe alle pasienter uansett skadeomfang. Hvis skadeomfanget er stort vil ikke pasienten kunne lene seg så mye over mot sidene, uten å miste balansen. Metoden for å detektere om spilleren lener seg over til en av sidene ble derfor laget svært sensitiv, slik at selv de med stort skadeomfang kan spille. Denne sensitiviteten reflekteres i resultatene, og viser derved at Kinect ikke passer for alle spill.
dc.description.abstractAs the Norwegian population is getting older, the age wave is coming within the next ten years. When this happens, analysis shows that number of strokes will increase. Strokes are defined to be one of the large public health problems, and each year thousands of people suffer from stroke. One of the effects of a stroke is balance problems, and to gain most of the lost functionality back, it is important with balance rehabilitation. The focus in this bachelor thesis has been to examine if Kinect’s tracking of movement is reliable enough to be used in rehabilitation of stroke patients. The product created, “På Lag Mot Slag”, is an exergame for balance rehabilitation for stroke patients. The game is created in Unity and C# and uses Kinect to detect the player’s movement. “På Lag Mot Slag” contains two smaller games with two different balance exercises. The first game, “Hinderløypa”, is based on lateral walking, and the player has to move sideways to avoid the obstacles. The other game, “Myntløypa”, is based on collecting coins by weight shifting. The observations and the user tests show that, based on the two smaller games, there is no definite results. “Hinderløypa” showed that Kinect worked well, while “Myntløypa” had more problems related to Kinect.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleExergame for rehabilitering av balansen til slagpasienter
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel