Show simple item record

dc.contributor.advisorMeisingseth, Stein
dc.contributor.authorYogarajah, Naren
dc.date.accessioned2019-08-21T14:00:50Z
dc.date.available2019-08-21T14:00:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609616
dc.description.abstractCloud Computing er et høyt oppegående tema blant dagens næringsliv og kombinasjonen med IT-sikkerhet blir dermed et viktig utgangspunkt for bedrifter å sette seg inn i. Ettersom IT-sikkerhet har blitt et veldig viktig tema de siste årene og min interesse for å lære mer om sikkerhetsdelen innenfor data har jeg valgt å skrive om IT-sikkerhet i Microsoft Azure Cloud. Bachelorprosjektet tar for seg muligheter som finnes for trussel deteksjon i Microsoft Azure Cloud. Tjenester som Azure Identity Protection, Azure Log Analytics og Azure Security Center er et sentralt utgangspunkt gjennom hele prosjektet. Prosjektet starter med å ta for seg en forstudieanalyse hvor det blir angitt ulike mål, utføring av interessentanalyse og avdekning av ulike risikoer knyttet til prosjektet. Deretter forsetter jeg med en systemkravrapport som tar for seg beskrivelse og funksjonalitet av ulike tjenester i Azure knyttet til sikkerhetsområdet. Videre fortsetter det med et driftsdokument hvor alt av installasjon og konfigurasjon av tjenester beskrevet i systemkravrapporten foregår. Helt tilslutt reflekterer jeg over meg og min gjennomgang av prosjektet i sluttrapporten.
dc.description.abstractCloud Computing is a high rising theme among today’s business. Therefore, the combination of cloud and IT security have been an important base of focus for today’s businesses. I have always been interested in learning more about IT security and therefore I have chosen to write about Threat detection in Microsoft Azure Cloud which is an upcoming important theme among today’s IT industry. In my bachelor’s thesis you will learn more about the opportunities for threat detection in Microsoft Azure Cloud. Important services like Azure Identity Protection, Azure Log Analytics and Azure Security Center are central focal points throughout the whole project. The project starts with a pilot study where I focus on defining the goals for the project. I also conduct a stakeholder analysis and chart the various risks associated to the project. Then I continue with a system requirement report that consists of descriptions and functionality of variety of security services associated with threat detection in Azure. Furthermore, I continue with an operation document which consist of installations and configurations. At last I finish off with a reflection on myself and my review of the project in the final report. In this report I will give you an insight into how the project has taken place and how I solved the tasks and goals.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTrussel deteksjon i Microsoft Azure Cloud
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record