Show simple item record

dc.contributor.advisorBerntsen, Kirsti
dc.contributor.authorDalen, Emilie
dc.date.accessioned2019-08-21T14:00:49Z
dc.date.available2019-08-21T14:00:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609611
dc.description.abstractE-læring er i dag et utbredt verktøy innen arbeidslivet, og tilrettelegger for fleksibel kompetansebygging og opplæring av både ansatte og ledere. E-læring bidrar til at læring kan foregå hvor som helst, når som helst. Flere eksterne aktører utvikler i dag e-læringspakker for sikkerhetsopplæring til de ansatte. Ansattes kunnskap og bevissthet om informasjonssikkerhet er en viktig forutsetning for å kunne ivareta informasjonssikkerhet. Ettersom informasjonssikkerhet ikke bare krever en økt bevissthet, men også en endring i de ansattes holdninger og atferd vil denne studien undersøke om det er noen aspekter ved digital læring som kan påvirke ansattes holdninger og atferd i forhold til sikkerhet. Dette undersøkes gjennom problemstillingen «Hvordan kan digital læring bidra til å påvirke de ansattes kunnskap,holdninger og atferd i forhold til informajonssikkerhet?».
dc.description.abstractE-learning is a widespread tool in the workplace, and facilitates flexible competence building and training of both employees and managers. Through e-learning, learning can take place anywhere and anytime. Several businesses are currently developing e-learning packages for security training and awareness. Employee knowledge and awareness of cybersecurity is an important prerequisite for being able to safeguard information security. As information security not only requires increased awareness, but also a change in employee attitudes and behaviors, this study will investigate whether there are any aspects of digital learning that can affect employee attitudes, knowledge and behavior regarding information security. This is investigated through the following question "How can digital learning influence employees' knowledge, attitudes and behavior in relation to information security?".
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigital læring og informasjonssikkerhet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record