Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHafting, Helge
dc.contributor.authorMathisen, Doris
dc.date.accessioned2019-08-21T14:00:45Z
dc.date.available2019-08-21T14:00:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609608
dc.description.abstractApplikasjoner, tjenester, informasjonssystemer, alt vi er avhengig av både på jobb og privat driftes av noen og for noen. Vi er alle avhengige av at «ting» fungerer. Kompleksiteten øker. Det er integrasjoner og grensesnitt mot interne og eksterne parter, mot sluttbrukere. Systemer snakker sammen og sender applikasjonsmeldinger frem og tilbake. Man har også en infrastruktur / plattform der det også kan oppstå hendelser. Alt i alt er det blitt mer komplekst, i tillegg skal utviklingen gå mye raskere, med mere hyppige utrullinger som igjen vil øke risikoen for å introdusere feil i applikasjonen eller i miljøet. Og feil har vist seg å være kostbart. Feil som rammer forbrukerne spesielt. Virksomhetene risikerer tap av omdømme og dermed også kunder. Brudd på SLA-avtaler (Service Level Agreement) kan medføre bøter. Innenfor helsesektoren kan det gå på bekostning av liv. Med andre ord, det er viktig å ha kontroll å aktivitet i miljøene, kontroll på applikasjonene og tjenestene og deres helsestatus. Og dermed kunne være mer proaktiv, og agere før det påvirker forbrukerne / kundene i den grad det er mulig.
dc.description.abstractApplications, services, information systems, everything we depend on both at work and privately, is operated by someone and for someone. We are all dependent on "things" working. The complexity increases. There are integrations and interfaces with internal and external parties, towards end users. Systems speak together and send application messages back and forth. One also has an infrastructure / platform where events can occur. It has become more complex, as well as development is going much faster, with more frequent deployments, which in turn will increase the risk of introducing environmental errors or application errors. And mistakes have proved to be costly. Errors affecting consumers in particular. The businesses risk losing reputation and thus also customers. Violations of Service Level Agreements (SLA) may result in fines. Within the health sector, it can be at the expense of life. In other words, it is important to have control of activity in the environments, control of the applications and services and their health status. And thus could be more proactive, and act before it affects consumers / customers to the extent possible.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleApplication Performance Management (APM) - En nødvendighet i dag?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel