Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOnshus, Tor Engebretnb_NO
dc.contributor.authorHopen, Henriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:06:55Z
dc.date.available2014-12-19T14:06:55Z
dc.date.created2013-08-29nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier644171nb_NO
dc.identifierntnudaim:8810nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/260866
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver arbeidet utført av Henrik Hopen i forbindelse med hans masteroppgave våren 2013. Oppgaven ble utført i samarbeid med Gether AS. Gether AS ønsket at det skulle lages en testmodell av pumpestyringssystemet til et nytt sirkulasjonsprinsipp, for et nærvarmenett. Under prosjektet ble denne testmodell av styresystemet til sirkulasjonsprinsippet prosjekter og bygget. Denne testmodellen består blant annet av en turpumpe for varmemedium med høy temperatur, en returpumpe for varmemedium med lav temperatur, PLS, PT-elementer, termostat og vannkar for pumping av varmemediet. Til PLS-en ble det laget et PLS-program og et HMI, i Simatic Step 7 Basic V11. PLS-en kommuniserer trådløst med HMI-et, som kjøres på en PC. HMI-et gir brukeren informasjon om temperaturen på varmemediet i de forskjellige vannkarene, mulighet til å styre pådraget til pumpene, i tillegg til å sette alarmgrenser og oversikt over alarmer. Pumpene kan styres i både manuell og automatisk drift. I automatisk drift øker pådraget til turpumpen i 5 steg avhengig av tiden. Etter at turpumpen har kjørt på maks pådrag i et gitt tidsintervall, starter pumpen på minimumspådraget igjen. Dette skjer så lenge termostaten er aktiv. Dersom termostaten er passiv kjører turpumpen på minimumspådraget. Minimumspådraget angis av brukeren i HMI-et. Returpumpen kjører på 100 % minus pådraget til turpumpen.Det er også laget et web-HMI til PLS-en. Dette gir brukeren tilgang til PLS-en over internett, ved bruk av en nettleser.Det er laget en matematisk modell av hvordan pumpesystemet vil virke når det skal varme opp et rom i et bygg. Ved forskjellige simuleringer av den matematiske modellen viser det seg at radiatoren som skal varme opp rommet, ved visse tilfeller ikke greier å oppnå ønsket temperatur i rommet. Dette skyldes at turpumpen ikke kjører lenge nok på høyt pådrag, slik at radiatoren ikke holder høy effekt lenge nok. Det kan derfor være fordelaktig å forandre på PLS-programmet, slik at turpumpen kjører på det 5. pådragsintervallet helt til termostaten blir passiv.Resultatet av masteroppgaven er denne rapporten, en fysisk og en matematisk modell, et PLS- program og HMI.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for teknisk kybernetikknb_NO
dc.titleProsjektering og konstruksjon av testmodell og styresystem til et fornybart energisystemnb_NO
dc.title.alternativeEngineering and Construction of a Test Model and a Control System for an Renewable Energy Systemnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for teknisk kybernetikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel