Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStavdahl, Øyvindnb_NO
dc.contributor.authorFarstad, Simen Andreasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:03:30Z
dc.date.available2014-12-19T14:03:30Z
dc.date.created2011-06-30nb_NO
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier428361nb_NO
dc.identifierntnudaim:5289nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/260317
dc.description.abstractDet er blitt utviklet en elektrode for samtidig måling av overflateelektromyografi og kontaktkraften mellom elektroden og huden. Forsøk er gjort med kontraksjon av flexor carpi radialis samtidig som ekstern kraft er påført EMG-elektroden for å framprovosere bevegelsesartefakter i målingen.De teoretiske sammenhengene mellom økt kontaktkraft og bevegelsesartefakter er utredet.Det er benyttet lineære- og kvadratiske mappingfunksjoner i tillegg til et flerlags perseptronnettverk og genetisk programmering for å undersøke sammenhenger mellom påtrykt kraft og målt bevegelsesartefakt ved å estimere den reelle muskelkraften.Det er funnet en bedring av estimert muskelkraft når både EMG og kontaktkraftmålingen er benyttet (RMSE-verdier redusert med opp til 30%) i forhold til tilfellet med kun EMG. Dette tyder på at det er funnet sterke sammenhenger mellom kontaktkraft og bevegelsesartefakt. Høypassfiltrering av det målte EMG-signalet på 20Hz fjerner det meste av bidraget fra artefaktene og lineære mappingfunksjoner gir gode resultater. På mindre filtrert data gir metodene høyere RMSE-verdier og genetisk programmering gir de minste RMSE-verdiene (halvparten av førsteordens mappingfunksjoner) mens maksimalt avvik er noe høyere enn andre metoder.Ingen av metodene benyttet fjerner hele bidraget fra bevegelsesartefaktene, men resultatene viser at det er sammenhenger mellom målt kontaktkraft og bevegelsesartefakter og at denne sammenhengen kan utnyttes til å bedre muskelkraftestimat.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for teknisk kybernetikknb_NO
dc.subjectntnudaim:5289no_NO
dc.subjectMTTK teknisk kybernetikkno_NO
dc.subjectReguleringsteknikkno_NO
dc.titleMekanoelektrisk respons i overflate-EMG-målingernb_NO
dc.title.alternativeMechanoelectric response in surface EMG measurementsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for teknisk kybernetikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel