Show simple item record

dc.contributor.advisorAlfredsen, Jo Arvenb_NO
dc.contributor.authorLund Jensen, Olavnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:02:56Z
dc.date.available2014-12-19T14:02:56Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier350942nb_NO
dc.identifierntnudaim:4030nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/260129
dc.description.abstractStor etterspørsel etter hvitfisk på verdensmarkedet har ført til økt interesse for oppdrett av marine fiskearter. For å oppnå en storskala produksjon av marin fisk kreves det også en storskala produksjon av fiskeyngel av god kvalitet. Effektiv produksjon av fiskeyngel er både komplisert og ressurskrevende. Dermed trengs det dypere biologisk kunnskap, metoder og teknologi som kan forbedre ytelsen for produksjonssystemene for yngel. Dette er bakgrunnen for denne oppgaven. Et laboratorium er under etablering ved SeaLab som skal brukes til forskning på disse temaene. Ved å innføre en høy grad av automatisering vil man oppnå mest mulig stabile og forutsigbare eksperimentforhold. I tillegg vil det gi muligheter for utvikling og testing av ny instrumentering og avanserte reguleringsstrategier. Arbeidet som er gjort i prosjektet er systemutvikling. Først ble etablering av krav for systemet satt. Dette bestod i å få oversikten over systemet og hvilke deler som skulle automatiseres. Videre er det blitt brukt modeller og systemteori for å utvikle styresystemet. Programmering av styresystem og brukergrensesnitt ble utført i LabVIEW. Stor fokus er rettet på å lage oversiktlige og brukervennlige GUI, samt en systematisk og strukturert kode. For å beskrive struktur og funksjonalitet ble det utviklet UML diagrammer. I tillegg er det blitt lagt vekt på å beskrive systemet både i koden og i denne rapporten. Brukerveiledning for programmet foreligger også. Styresystemet har gjennom utviklingen blitt grundig testet, og det er i tillegg foretatt tester med styreprogrammet koblet opp mot en prototype av det fysiske systemet. På bakgrunn av disse testene så konkluderes det med at styresystemet og brukergrensesnittet fungerer på en tilfredsstillende måte. Det gjenstår å løse noen mekaniske utfordringer på systemet for automatisk rensing av tank før det kan tas i bruk. Før programvaren kan implementeres mot den fysiske prosessen på laboratoriet anbefales det å gjøre noen utbedringer i programkoden slik det er belyst i rapporten.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for teknisk kybernetikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE3 teknisk kybernetikkno_NO
dc.subjectReguleringsteknikkno_NO
dc.titleAutomatisert system for marin fiskeyngelproduksjonnb_NO
dc.title.alternativeAutomated Production System for Marine Juvenile Fishnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber152nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for teknisk kybernetikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record