Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorMoe, Bente Øvereng
dc.contributor.authorSnellingen, Martin
dc.contributor.authorSøreng, Karen
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:25Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601080
dc.description.abstractDenne semesteroppgaven er skrevet som en del av vår bachelorgrad ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim og vår hovedprofil Økonomisk styring. Oppgaven fokuserer på en lønnsomhetsanalyse av bedriften Celsa Armeringsstål AS med hensyn til årene 2013 til 2017. For å få et omfattende syn på utviklingen, har lønnsomhetsanalysen blitt supplert med en strategisk analyse. Semesteroppgaven er basert på bedriftens regnskapstall, samt informasjon fra Senior Controller Rolf-Arne Hanssen. Til å begynne med fokuserer oppgaven på den aktuelle virksomheten sammen med forskningsspørsmålene i detalj. Videre presenteres teori om lønnsomhetsanalyse sammen med teori for finansiering, likviditet og soliditet. I neste kapittel presenterer vi forskningsmetoden og diskuterer hvilke konsekvenser vår valgte metode har for oppgavens reliabilitet og validitet. I det påfølgende kapittelet blir regnskapsinformasjonen analysert og kommentert, før en strategisk analyse gjennomføres. Deretter blir det gjort en referanseanalyse (benchmarking) for å sammenligne lønnsomheten til det aktuelle selskapet til en relevant konkurrent. Til slutt presenterer vi en konklusjon. Ut fra analysene som er gjennomført av likviditet, soliditet og finansiering ser man at utviklingen i perioden jevnt over har vært positiv, med 2017 som det beste året til bedriften. Utviklingen i nøkkeltall knyttet til lønnsomhet er noe mer varierende men 2017 er generelt året som gjør det best også i denne horisontale analysen. Verdivurderingen som ble foretatt i 2015 har påvirket nøkkeltallene noe. Videre anses bedriften å ha et langsiktig konkurransefortrinn identifisert ved SWOT-analysen. Denne knytter seg til tilgang på produktet bedriften tilbyr. Grunnet få direkte konkurrenter var det vanskelig å sammenlikne lønnsomheten opp mot andre bedrifter. En mulighet er derfor å sammenlikne lønnsomheten mot utenlandske produsenter. Dette ble likevel vanskelig grunnet tilgang på deres finansregnskap.
dc.description.abstractThis term paper is written as a part of our bachelor degree at Trondheim Business School and our main profile Management Accounting. The assignment focuses on a profitability analysis of the company Celsa Armeringsstål AS with regards to the years 2013 through 2017. In order to get a more complete perspective, the profitability analysis has been supplemented with a strategic analysis. The term paper is based on the accounting figures of the company and information from Senior Controller Rolf-Arne Hanssen. Initially, the paper focus on the business in question along with the research questions in detail. Onwards, theory concerning profitability analysis is presented along with theory related to financing, solvency and solidity. In the next chapter, we present the research method and discuss the implications of our choices in terms of validity and reliability. In the next chapter, the accounting information is analysed and commented, before a strategic analysis is conducted. After which, a benchmarking analysis is done to compare the profitability of the company in question to a relevant competitor. Conclusively, we present a conclusion to our paper. The analysis conducted shows a steady positive development in solidity, solvency and financial key figures, with 2017 in general being the peak year. In comparison, development in key figures regarding profitability varied more, with 2017 still being the best year. The valuations conducted in 2015 have had an impact on key figures. Futhermore, the compay is considered to have a long-term competitive advantage, as identified by the SWOT-analysis. This competitive advantage is related to the accessibility of the product manufactured by the company. With limited competition bechmarking was challenging. Therefore, benchmarking with foreign producers may be a more viable option. This however, was made difficult by accessability of the financial statements of these producers.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Celsa Armeringsstål AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record