Show simple item record

dc.contributor.advisorHendseth, Sverrenb_NO
dc.contributor.authorMørkrid, Odd Eriknb_NO
dc.contributor.authorØien, Kristian Ivarnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:02:38Z
dc.date.available2014-12-19T14:02:38Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier350630nb_NO
dc.identifierntnudaim:4050nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/260018
dc.description.abstractEurobot Open er en internasjonal robotkonkurranse for studenter og uavhengige organisasjoner, som arrangeres i Europa i mai hvert år. Institutt for teknisk kybernetikk har deltatt hvert år siden 2000, gjennom prosjekt- og diplomoppgaver. I 2008 foregikk konkurransen i Heidelberg, Tyskland, under tittelen "Mission to Mars". Oppgaven gikk i korte trekk ut på å plukke opp og samle steinprøver, i form av innebandyballer, i et eget depot. Dette arbeidet har hatt til hensikt å fullføre roboten ved å utvikle og gjennomføre de systemene som trengs for å delta i konkurrasen. Gjennom prosjektoppgaven høsten 2007, har undertegnede utviklet en del basisfunksjonalitet på roboten, som det nå er bygget videre på. Posisjoneringen av roboten er grundig gjennomgått, og det har vært fokus på å utvikle et absolutt posisjoneringssystem basert på triangulering med 3 faste sendere. Systemet er basert på et ferdig konsept, men det har vært jobbet mye med hardware og ny software har blitt utviklet. Til slutt har det hele blitt testet, noe som har vist presise posisjoneringsresultater. Avlesning av vinklene til trianguleringen viste seg imidlertid å ta litt tid, slik at dette må gjøres når roboten står stille på bordet. Pga. tidsbruk og taktikk ble det kun brukt en sender under selve konkurransen. Navigasjonssystemet har stort sett blitt videreført fra tidligere, men det er lagt til mye ny funksjonalitet som gjør manøvreringen på spillebordet mer fleksibel. Det kan bla. nevnes rygging, hastighetsstyring og avstandsregulering mot kant. Endringene har fungert bra og vist seg svært nyttig i konkurransesammenheng. Den kunstige intelligensen har blitt basert på en rekke tilgjengelige strategier, der alle har den samme oppbygningen. Fokus har vært på en enkel og strukturert AI der robusthet og repeterbarhet har vært nøkkelordene. Rammeverket med en overordnet styring og fleksible strategier fungerte bra både under testing og konkurranse. Testing av AI ble i utgangspunktet gjort mot en simulator, noe som er mer effektivt enn å teste mot den fysiske roboten. Antikollisjonssystemet er basert på fjorårets system og en rekke endringer har blitt gjennomført. De viktigste endringene er å ikke benytte Ir til kollisjonsdeteksjon, i tillegg til å legge til antikollisjonslogikk i AI. Tiltak som deaktivering av antikollisjon i definerte soner, og utarbeidingen av en unnamanøvringsalgoritme har gjort systemet mer robust enn tidligere. Datasynet er videreutviklet med utgangspunkt i fjorårets kode og benytter Hough-transformen til å finne baller. Ballene er sirkler i et bilde. Kameraet klarte fint å gjenkjenne baller foran roboten, både når roboten stod stille og når den var i bevegelse. Kamerakoden la utgangspunktet for den ene AI-strategien som var å lete etter baller på bordet. Underveis har det vært gjort en del adminstrativt arbeide, som organisering av EiT, økonomi, reise til Tyskland etc. I tillegg ligger det mye arbeid bak å koble alle delmodulene sammen i roboten på en fornuftig måte. Arbeidet har tatt mye tid, men dette har vært helt nødvendig for å kunne framlegge et fungerende system til slutt. Omfattende testing og resultater fra konkurransen viser at totalsystemet på roboten er veldig robust. Kommunikasjonen mellom modulene har fungert bra og mange feil ble luket bort under testingen. Dessverre greide ikke roboten å hevde seg i konkurransen grunnet tilfeldige feil. Roboten vant 2 av 5 kamper, og tapte de resterende pga. en skrue som falt av dekselet, en startsnor som ikke trigget startinterruptet og "jamming" av baller i sorteringsmodulen. På tross av et dårlig resultat i konkurransen er undertegnede godt fornøyd med arbeidet som er gjort, og tror at fundamentet for neste år skal være bra. Feilene som oppstod var tilfeldige og vanskelige å gardere seg fullstendig mot.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for teknisk kybernetikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE3 teknisk kybernetikkno_NO
dc.subjectReguleringsteknikkno_NO
dc.titleEurobot 2008nb_NO
dc.title.alternativeEurobot 2008nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber145nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for teknisk kybernetikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record