Show simple item record

dc.contributor.advisorOnshus, Tor Engebretnb_NO
dc.contributor.advisorØdeskaug, Øivindnb_NO
dc.contributor.authorKarlsen, Jan Sigurdnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:02:35Z
dc.date.available2014-12-19T14:02:35Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier350625nb_NO
dc.identifierntnudaim:4029nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/260005
dc.description.abstractKongsberg Defense & Aerospace (KDA) benytter radarer av typen phased array i deres luftvernsystemer. På bakgrunn av nødvendige egenskaper som elektronisk styring av radarstråle tas denne radartypen også i bruk i denne oppgaven. En tilgjengelig signalkilde fra radaren er SNR data som brukes for utbedring av målfølgingen. På bakgrunn av valgt radar er det fremlagt beskrivelser for hvordan oppstart og avslutning av målfølging kan gjennomføres. Metoder for generering av observasjonsdata og observasjonsstøy er tilpasset SNR data innhentet fra radaren. Observasjonsdata er generert ved monopulsbasert og vinkelbasert metode i form av Amplitude Comparison Monopulse (ACM) og Sequential Lobing (SL) . Observasjonsstøy er generert ved Bartons, NOAH s og vinkelstøybasert metode, der sistnevnte er utledet fra SL algoritmen. Samtlige metoder er beskrevet matematisk og funksjonelt. To forskjellige typer algoritmer basert på Kalman-filter (KF) er brukt for estimering. Disse benytter forskjellige metoder for å følge manøvrerende mål. Utvidet KF, Extended Kalman-filter (EKF) , er satt i sammen med en manøverdeteksjonsalgoritme og Samvirkende multiple modeller, Interacting Multiple Modell (IMM) , filter benytter sannsynlighetsberegninger for å skille mellom en hastighetsmodell og en akselerasjonsmodell. Sammensetninger av målfølgealgoritmer basert på modeller for observasjonsdata, observasjonsstøy og estimering er implementert i Matlab 2007a og simulert i manøvrerende miljø med ulik grad av akselerasjon og manøvrerbarhet. Det er vist at det mulig å generere tilstrekkelig nøyaktige observasjonsdata ved å benytte SNR data fra radar med vinkelbasert metode. Monopulsbasert metode gir større avvik i form av bias og er dermed uegnet for bruk med filtrene som brukes for estimering. Observasjonsstøy lar seg tilnærme med tilstrekklig nøyaktighet ved NOAH s og vinkelstøybasert metode. Bartons metode avhenger for lite av differansen i SNR dataene og genererer dermed for unøyaktige støydata for estimatorene. På bakgrunn av resultater fra ulike projeksjoner og statistiske beregninger er det vist at EKF og IMM filteret fungerer godt som estimatorer. IMM filteret gir noe bedre resultater ved manøvre grunnet bedre manøverhåndteringsmetoder. Allikevel fremgår det av konsistenstesten at IMM filteret er optimistisk ved harde manøvre, noe som kan skyldes en dårlig tilpasset akselerasjonsmodell.   Både EKF og IMM filteret ble realisert med variabel målestøy i form av generert observasjonsstøy, og dette viste seg å gi vesentlig større nøyaktighet i estimatene. Det er altså vist at en fullstendig målfølgealgoritme lar seg realisere med tilgjengelige SNR data fra radarer av typen phased array , og at nøyaktigheten kan forbedres ved å innføre variabel målestøy basert på de samme SNR dataene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for teknisk kybernetikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE3 teknisk kybernetikkno_NO
dc.subjectReguleringsteknikkno_NO
dc.titleRadar målfølgingnb_NO
dc.title.alternativeRadar Trackingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber169nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for teknisk kybernetikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record