Show simple item record

dc.contributor.advisorVeelo, Nicole
dc.contributor.authorNorum, Tara
dc.date.accessioned2019-05-25T14:00:45Z
dc.date.available2019-05-25T14:00:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2598824
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har jeg tatt for meg multimodale tekster i klasserommet. Jeg har undersøkt om det er variasjon i de digitale verktøy som blir brukt i forbindelse med multimodale tekster. Dette er for å undersøke om lærernes kompetanse i IKT er forenlig med det digitale samfunnet vi lever i. Oppgaven har også fokusert på hvordan arbeid med multimodale tekster påvirker elevenes læring. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming for å svare på problemstillingen min og datainnsamling har foregått i form av intervju av fire elever i to 9. klasser. Datamaterialet er blitt drøftet i lys av læreplan og relevant teori og forskning fra blant annet SMIL-undersøkelsen (Krumsvik mfl., 2013) og en undersøkelse gjennomført av Kjeldsen (2013) ved Universitetet i Bergen. Resultatene fra min undersøkelse sier det er liten variasjon i hvilke digitale verktøy som blir brukt i forbindelse med arbeid med multimodale tekster. Vi kan antyde at lærerens valg av digitale verktøy gjenspeiler seg i elevenes valg da mine data viser fellestrekk mellom disse to faktorene. Og man kan stille spørsmål om lærerens digitale kompetanse er god nok med tanke på liten variasjon.
dc.description.abstractIn this bachelor thesis I have focused on the use of multimodal text in the Norwegian classroom. I have done research to see if there is variation in the digital tools that are used in combination with multimodal texts. This is to find out if the teacher’s digital competence is compatible with the digital community we live in. The assignment has also focused on how working with multimodal texts influences the pupils learning. I have chosen a qualitative approach to be able to answer my research question, and I have completed interviews with four pupils in the ninth grade to collect relevant data. I have discussed my results in line with the Norwegian curriculum as well as relevant theory and research. I have included the SMIL-research (Krumsvik mfl., 2013) and research from Kjeldsen (2013) completed at the University in Bergen as some sources in my bachelor thesis. According to my results there is little variation in what digital tools that are used when working with multimodal texts. We can imply that the teacher’s choice of digital tools reflects the pupils choices, since my data shows commonalities between these two factors. In this scenario one may question if the teacher’s digital competence is good enough in regards to little variation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMultimodale tekster
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record