• Kraftig stigning i kreatinkinase etter intensiv trening 

      Pedersen, Eskild Skov; Tengesdal, Sindre; Radtke, Maria; Langlo, Knut Asbjørn Rise (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      BAKGRUNN Treningsindusert rabdomyolyse er en stadig hyppigere årsak til innleggelse i sykehus og er mye omtalt i mediene. Den reelle forekomsten av tilstanden er ukjent. Vi ønsket å undersøke endring i kreatinkinase (CK) ...