• Gir ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister økt risiko for alvorlig covid-19? 

   Aamodt, Anne Hege; Bjørk, Marte-Helene; Tronvik, Erling Andreas; Buanes, Eirik Alnes; Stovner, Lars Jacob; Atar, Dan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hypertensjon og diabetes mellitus er risikofaktorer for alvorlig covid-19. Det er blitt reist spørsmål om hvorvidt denne assosiasjonen er relatert til bruk av ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorblokkere.
  • Self-administered biofeedback treatment app for pediatric migraine: A randomized pilot study 

   Stubberud, Anker; Linde, Mattias; Brenner, Eiliv; Heier, Martin; Olsen, Alexander; Aamodt, Anne Hege; Gravdahl, Gøril Bruvik; Tronvik, Erling Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Objective To investigate the effect size, safety, and tolerability of a therapist‐independent biofeedback treatment app among adolescent with migraine. Materials and Methods This was a prospective, 3:1 ratio randomized, ...