Show simple item record

dc.contributor.authorUrsin, Marit
dc.date.accessioned2019-04-12T06:03:28Z
dc.date.available2019-04-12T06:03:28Z
dc.date.created2019-02-01T14:39:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNorsk sosiologisk tidsskrift. 2019, 1 (3), 13-29.nb_NO
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2594329
dc.description.abstractDenne artikkelen har som utgangspunkt at metodiske og metodologiske valg aldri er nøytrale, men bygger på dominerende politiske agendaer og teoretisering av feltet. Gjennom å granske utviklingen av gatebarnfeltet de siste 30 årene tydeliggjøres konturene av to ulike paradigmer, kalt ‘Offerrollen’ og ‘Helterollen’: Hovedtendensen på 1980-tallet var å basere seg på ‘ekspertstemmer’, og portrettere gatebarn som ofre i patologiserende, umyndiggjørende og deterministiske ordelag. Forskningen med gatebarn innenfor den tverrfaglige barne- og barndomsforskningen utover 1990-tallet innebar en helomvending, hvor en rekke medvirkningsorienterte studier ofte portretterte unge gatebeboere som handlende og resiliente. Denne sammenstillende analysen identifiserer tre utfordringer med de to paradigmene; essensialisering av barnet, unyansert fremstilling av barnets aktørskap knyttet til strukturelle føringer og hindringer, og fravær av voksenrelasjoner i framstillinger av barns liv på gata. Longitudinell etnografi foreslås for å unngå homogenisering av gatepopulasjoner og et overdrevent fokus på barns aktørskap gjennom å reintegrere et strukturelt og intergenerasjonelt perspektiv. Avslutningsvis knyttes diskusjonen til den mer generelle debatten rundt utviklingen av den tverrfaglige barne- og barndomsforskningen, med et kritisk blikk på diskursen om ‘det kompetente barnet’.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleGatebarnet som offer og helt: En kritisk gjennomgang av den metodologiske utviklingen i den tverrfaglige barne- og barndomsforskningennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber13-29nb_NO
dc.source.volume1nb_NO
dc.source.journalNorsk sosiologisk tidsskriftnb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.2535-2512-2019-01-02
dc.identifier.cristin1672225
dc.description.localcodeOpen Access. Creative Commons (CC BY-NC 4.0)nb_NO
cristin.unitcode194,67,70,0
cristin.unitnameInstitutt for pedagogikk og livslang læring
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal