Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugan, Jan Arvid
dc.contributor.authorMalvik, Andreas Haugvik
dc.date.accessioned2019-03-14T13:50:17Z
dc.date.available2019-03-14T13:50:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590089
dc.description.abstractJeg har i denne kvalitative studien undersøkt tre avdelingslederes forståelse av egen og medarbeidernes deltakelse i konflikthåndteringsprosesser. Dette innebærer situasjoner hvor medarbeidere har vært i konflikt med hverandre, og avdelingslederen har hatt rollen som konflikthåndterer. Studiens problemstilling er: «Hvordan forstår avdelingsledere innen helse og velferd seg selv og medarbeiderne i konflikthåndteringsprosessen?». Det har vært hensiktsmessig å bruke en kvalitativ tilnærming for å besvare problemstillingen, og jeg har derfor intervjuet tre avdelingsledere ved bruk av semistrukturerte intervju. Intervjuene ble deretter transkribert og analysert, og jeg har forankret analysen i både stegvisdeduktiv metode og en abduktiv tilnærming. Etter en omfattende prosess endte jeg opp med fire empirinære kodegrupper, som jeg deretter knyttet til mentaliseringhjulet. Dette handler om å se seg selv og andre innen- og utenfra, og blir illustrert senere i studien. Jeg belyste dette opp imot teori om konflikt, konflikthåndtering, kommunikasjon, attribusjon, emosjonell intelligens og mentalisering. Den empirinære kodegruppen vi blir ikke historieløse knyttet jeg til det å se seg selv innenfra, og dette handler om hvordan avdelingslederne har en bevissthet på egne tanker og følelser i konflikthåndteringsprosessen. Kodegruppen klarte å gi et bilde av hvem jeg er ble knyttet til det å se seg selv utenfra, og dette omhandler avdelingsledernes bevissthet på egen atferd, ord og kroppsspråk i møte med den andre. Kodegruppen som jeg kalte det ligger mer bagasje bak handler om å se partene innenfra, og dette innebærer en forståelse av den andres tanker og følelser. Den fjerde og siste kodegruppen knyttes til det å se partene utenfra, og denne kalte jeg de har snakket om hverandre ut i arbeidsmiljøet. Denne kodegruppen omhandler avdelingsledernes forståelse av partenes kommunikasjon via atferd, ord og kroppsspråk. Funnene i denne studien tyder på at avdelingslederne forstår både seg selv og partene på et følelsesmessig, kognitivt og atferdsmessig nivå. Lederne viser gjennom sine utsagn at de evner å se ulike perspektiv på konflikten, og de viser en forståelse for disse perspektivene. Avdelingslederne viser med andre ord at de aktivt mentaliserer i prosessen, og at dette har vært nødvendig for å håndtere konflikten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectMasteroppgave i organisasjon og ledelsenb_NO
dc.title«Vi blir ikke historieløse» - En kvalitativ studie av tre avdelingslederes forståelse av egen og partenes deltakelse i konflikthåndteringsprosessernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeMasteroppgaven vil ikke bli åpen tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel