Show simple item record

dc.contributor.advisorFiskum, Tove Anita
dc.contributor.authorKippe, Anja
dc.date.accessioned2019-03-11T14:43:50Z
dc.date.available2019-03-11T14:43:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2589626
dc.description.abstractDenne studien tar sikte på å få innsikt i skoleansattes erfaringer og refleksjoner rundt organisering av spesialundervisning i grunnskolen. Formålet med studien var å få dypere innsikt i hvordan ulike skoler organiserer spesialundervisningen, begrunnelser for hvorfor, og samtidig se sammenhengen mellom valg av organiseringsform og elevens læringsutbytte og tilhørighet i fellesskapet. Følgende problemstilling er valgt for denne studien: Hvilke erfaringer har pedagoger i grunnskolen med organisering av spesialundervisning og hvordan opplever de betydningen av denne organiseringen? I denne studien var jeg opptatt av å få innsikt og gå i dybden av pedagogers erfaringer og synspunkt, og har valgt å benytte en kvalitativ forskningstilnærming. Jeg har intervjuet to spesialpedagoger og en rektor, og foretatt en spørreundersøkelse med 11 deltakere bestående av spesialpedagoger, lærere og spesialundervisningskoordinatorer. Intervju og spørreundersøkelse dannet grunnlaget for utarbeidelsen av fire hovedkategorier i analysen. Disse er: Organiseringsformer, samarbeid mellom ansatte, inkludering, og ressurser. Funnene fra intervju- og spørreundersøkelse indikerer at tolærersystemet betraktes som en hensiktsmessig organiseringsform for de fleste deltakerne. Samtidig vektlegges det at man må ta hensyn til elevens behov, og at det må være rom for å ta ut elever for gruppe- eller eneundervisning, når dette gir et bedre opplæringstilbud. Funnene viser at samarbeidet mellom lærere og spesialpedagoger er av avgjørende betydning for elevens helhetlige opplæringstilbud. Noen av deltakernes beskrivelser indikerer at samarbeidet mellom aktørene i skolen ikke er godt nok, og at det blir et skille mellom spesialundervisning og ordinær undervisning. Konklusjonen i studien viser blant annet at valg av organiseringsform må vurderes ut fra elevens behov, og kontekst. Intervjudeltakerne og flere deltakere fra spørreundersøkelsen gir uttrykk for at rammer og ressurser begrenser valgmuligheter når det gjelder valg av organiseringsform. Flertallet av deltakerne ønsker at valg av organiseringsform skal være fleksibelt, og utføres ut fra elevens behov. Til slutt gjøres det betraktninger om studiens begrensninger og studiens relevans for videre forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSpesialpedagogikknb_NO
dc.titleInnenfor eller utenfor? - Skoleansattes blikk på organisering av spesialundervisningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record