Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVasset, Frøydis
dc.contributor.authorMarøy, Hege Fossheim
dc.coverage.spatialNorway, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-03-01T13:56:37Z
dc.date.available2019-03-01T13:56:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588327
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke kva erfaringar sjukepleiarar som jobbar på sjukeheim, har med MRSA-smitte i avdelinga. Bakgrunn for studien er at Noreg framleis har ein av dei lågaste førekomstane i verda av MRSA-smitte, men også her til lands opplever ein aukande smitteutbrot frå år til år. MRSA-smitte kan opplevast som ei stor byrde for den som er råka. Korleis desse pasientane blir møtt og informert av helsepersonell kan ha stor betydning for korleis dei opplever å ha MRSA-smitte viser tidlegare forsking. Metoden har eit kvalitativt design og det vart utført fokusgruppeintervju med sjukepleiarar som arbeider på sjukeheim. Resultata viser at sjukepleiarane har ulik erfaring med MRSA-smitte, og opplever også at det framleis er eit stort stigma rundt det å vere MRSA-smitta. Dei saknar og meir informasjon og opplæring, både til helsepersonell og andre som samhandlar med pasientar som er smitta. Konklusjonen viser at MRSA-utbrot ikkje er noko som alle sjukeheimar har til ei kvar tid, men utbrota er likevel aukande, og når det kjem eit utbrot, er nødvendig kompetanse ikkje alltid til stades. Det kan tyde på at det er behov for meir kunnskap om MRSA-smitte både hjå sjukepleiarar og hjå andre yrkesgrupper som er i kontakt med pasientar som har MRSA.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectMRSA-smittenb_NO
dc.subjectKommunehelsetjenestennb_NO
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.titleSjukepleiarar ved sjukeheimsavdelingar sine erfaringar med MRSA-smitte - Ei kvalitativ studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel