Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvindnb_NO
dc.contributor.authorBelsaas, Kristinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:58:26Z
dc.date.available2014-12-19T13:58:26Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier350807nb_NO
dc.identifierntnudaim:5309nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/258654
dc.description.abstractTo vassdrag, Søra i Trondheim kommune og Vorma i Orkdal kommune, er blitt studert med hensyn på konsentrasjoner av oppløste metaller over en periode på fem-seks måneder fra oktober 2009 til april 2010. Det ble funnet tendenser til både døgn- og sesongvariasjoner i metallkonsentrasjoner som varierte mellom ulike metaller. Det ble tatt i bruk DGT, men resultatene fra disse skilte seg i de fleste tilfeller vesentlig fra resultatene fra manuelle vannprøver. Det ble derfor ansett som vanskelig å benytte seg av DGT for å kartlegge døgn- og sesongvariasjoner i metallkonsentrasjoner i vassdrag. Søra og Vorma ble også sammenlignet med hverandre og selv om begge vassdragene er forurenset kan Søra alt i alt likevel sies å være det vassdraget med størst forurensningsbelastning da det i Søra i tillegg til forhøyede metallkonsentrasjoner også er funnet høyt bakterieinnhold og høyt innhold av næringssalter, som er blitt beskrevet i tidligere studier.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for kjeminb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectMLREAL Lektorutdanning med master i realfagno_NO
dc.subjectMatematikk og kjemino_NO
dc.titleBruk av DGT og HR-ICP-MS for studier av metallers døgn- og sesongvariasjoner i vassdragnb_NO
dc.title.alternativeUse of DGT and HR-ICP-MS for Studies of diel and seasonal Variations in dissolved Metal Concentrations in small Riversnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli åpent tilgjengelig.
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fagnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record