Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSæther, Eva Walderhaug
dc.contributor.authorMurnikovaite, Martyna
dc.contributor.authorYucel, Mahsun
dc.coverage.spatialNorway, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-15T12:58:24Z
dc.date.available2019-02-15T12:58:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585722
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å finne ut hva pasienter med bipolar lidelse opplevde som utfordringer i deres hverdagsliv og hva de eventuelt kunne gjøre for å bedre mestre disse utfordringene. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Åtte forskningsartikler er inkludert, både kvantitativt og kvalitativt orienterte, samt en med kombinert metode. Sju av disse omhandler pasienter med bipolar lidelse, mens den siste omhandler psykisk helse generelt. Resultat: Funnene i artiklene viste at pasientene hadde et behov for å bli inkludert når det gjaldt deres behandlingsforløp, samt det å bli hørt når de fortalte om viktige aspekter ved behovene deres. Pasientene hadde sine mestringsstrategier, men det var ikke alltid disse i seg selv var nok. Medisinoverholdelse viste seg også å være en stor utfordring, da dette ble sett på som krevende og med mange uønskede bivirkninger. Pasientene hadde ikke tilstrekkelig kunnskap om bipolar lidelse, og det var et behov for å få utvidet denne kunnskapen. Konklusjon: Pasientene ønsket å bli inkludert i deres behandlingsforløp, og dette kunne sykepleieren gjøre ved å utarbeide en plan for pasienten med pasienten. Sykepleieren har en viktig rolle i mestrings- og forebyggingsarbeidet. Motiverende intervju hjalp pasientene til å bedre overholde sin medisinering, mens en psykoedukativ terapi økte pasientens kunnskap om lidelsen og førte til bedre kontroll.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBipolar lidelsenb_NO
dc.subjectUtfordringernb_NO
dc.subjectMestringnb_NO
dc.subjectMestringsstrateginb_NO
dc.titleHvilke utfordringer møter pasienter med bipolar lidelse i sin hverdag, og hvordan kan de bedre mestre disse?nb_NO
dc.title.alternativeWhat challenges do patients with bipolar disorder meet in their everyday life, and how can they better cope with these?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel