Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHybertsen, Ingunn
dc.contributor.authorSandvik, Anita E.
dc.date.accessioned2019-02-14T09:47:42Z
dc.date.available2019-02-14T09:47:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585401
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg faktorer som påvirker læringsevnen i en kunnskapsbedrift, nærmere bestemt hvordan faktorene ledelse og formalisering påvirker læringsevnen. Det teoretiske rammeverket er todelt, basert på transformasjonsledelse og formalisering av kunnskap. Analysen tar utgangspunkt i Nonakas (1994) forståelse av læring i bedrifter, hvordan kunnskap skapes og om ledelse av denne prosessen, og Bass (1996) ledelsesspekter. Jeg har brukt kvalitativ metode, og gruppeintervju for å undersøke faktorene ledelse og formalisering. Og har analysert empirien i lys av teorien for å finne ut hvordan de påvirker læringsevnen. I oppgaven presenteres tre hovedfunn. Det første er i forholdt til formalisering av kunnskap, og betydningen av dette på læringsevnen. Formaliseringen av kunnskap har endret seg i bedriftene fra sosialisering, til eksternalisering, og til dels kombinering i forhold til fakta om produkter og prosesser. Bedriften har dermed oppnådd dobbeltkretslæring, og metalæring på noen områder, men er umoden i forhold utvikling av metalæring i relasjoner og sosiale prosesser. Det andre funnet er ulike forventninger til rollene som leder og medarbeider i bedriften. Til lederrollen forventer medarbeidere i større grad transaksjonsledelse, mens leder har idealer i form av utøvelse av transformasjonsledelse. Til rollen som medarbeider er medarbeiderne tydeligere på sine forventninger til det sosiale. Ledere, derimot, har klare og tydelige forventinger til medarbeidere i forhold til å jobbe målbevisst, selvstendig i tillegg til å bidra til kunnskapsoverføring. Dette påvirker læringsevnen i bedriften, både ved at uklare forventninger til ulike roller, påvirker læringsevnen negativt, og at metalæring kan være vanskeligere å oppnå ved høy grad av transaksjonslæring. Det tredje funnet er basert på gjensidig tillit, og viser at bedriften har et tydelig gjensidig tillitsforhold mellom ledere og medarbeidere. Dette er grunnleggende for transformasjonsledelse og en av grunnsteinene for å utvikle læringsevnen i kunnskapsbedrifter. Funnene indikerer at begge faktorene, ledelse og formalisering påvirker læringsevnen, og kan være vanskelig å oppnå uten grunnleggende gjensidig tillit i en kunnskapsbedrift.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectOrganisasjon og ledelsenb_NO
dc.subjectStrategisk HR ledelsenb_NO
dc.titleLæringsevne i en kunnskapsbedrift - betydning av ledelse og struktur?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeMasteroppgaven vil ikke bli åpen tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel