Show simple item record

dc.contributor.advisorKvello, Øyvind
dc.contributor.authorReite, Silje Mølmen
dc.date.accessioned2019-02-07T14:13:48Z
dc.date.available2019-02-07T14:13:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584417
dc.description.abstractTemaet for denne studien er å få innsikt i hvordan tre lærere jobber med å fremme elevers ferdigheter til planlegging. Å mestre planlegging viser seg som viktig for å fungere som agent i eget liv (Bandura, 1997; 2006; Skaalvik & Skaalvik, 2013), og det viser seg som effektivt for å minske negativt stress i hverdagen (Lillejord, Børte, Ruud & Morgan, 2017). Temaet for studien har blitt belyst med utgangspunkt i følgende problemstilling: «Intervju og observasjon av tre lærere om planlegging og gjennomføring av undervisning for å fremme elevers ferdigheter til planlegging». Problemstillingen har blitt undersøkt gjennom semistrukturerte forskningsintervju av tre lærere i grunnskolen og observasjon av deres undervisning, og samspill med elever. Data har i hovedsak blitt belyst og drøftet ved hjelp av teorier og forskning om lærer–elev-relasjoner, om å være agent i eget liv og om mestringsforventninger, samt teori om selvregulert læring og teori som går på målsettingsarbeid. Med bakgrunn i analyse og drøfting av empiri opp mot studiens teorigrunnlag, viser studien at lærer–elev-relasjonen er sentral for lærerens muligheter for tilrettelegging som fremmer elevers ferdigheter til planlegging. Studien viser også lærer–elev-relasjonen som et utgangspunkt for andre tiltak som fremmer planlegging. Dette gjennom at en god relasjon blant annet kan bidra til trygghet, deltakelse og forventning om mestring. At lærer–elevrelasjonen trer frem som en base for lærernes arbeid med å fremme elevers ferdigheter til planlegging, viser at det å lære elevene å planlegge må ta utgangspunkt i den enkelte elevs ståsted, innenfor rammene av fellesskapet. Tilrettelegging som fremmer elevenes muligheter til å bli bedre på planlegging og som forutsetter at læreren kjenner sine elever er: Å legge til rette for aktiviteter/oppgaver der elevene skal få et eierforhold til aktiviteten og, å legge til rette for aktiviteter/oppgaver som gir rom for selvregulert læring. På bakgrunn av at studien viser lærer–elev-relasjonen som utgangspunkt for andre tiltak som fremmer elevers ferdigheter til planlegging kan dette indikere at det er lurt å starte med relasjonen, for så å ta det andre gradvis, én bit av gangen. En bit av gangen, på vegen mot å la elevene bli agent i eget liv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectMaster i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikknb_NO
dc.title«Det går litt på den stoltheten de kjenner» - En kvalitativ studie om tre læreres arbeid for å fremme elevers ferdigheter til planleggingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeOppgaven vil ikke bli åpen tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record